soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

The 12th Meeting Of The Working Group On A Pan ASEAN Timber Certification Initiative

DSC 0048


Pada 23 - 25 Jun 2013, The 12th Meeting of the Working Group on a PAN ASEAN Timber Certification Initiative telah diadakan Hotel Primula Kuala Terengganu dan telah dirasmikan oleh YB. Dato' Haji Mazlan bin Ngah, Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu. Mesyuarat ini melibatkan 10 negara yang terdiri daripada negara-negara ASEAN iaitu Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei, Kemboja, Indonesia, Laos dan tuan rumah Malaysia. Delegasi-delegasi ini turut dibawa melawat ke Hutan Simpan Jerangau, Dungun Terengganu untuk melihat sendiri usaha Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia umumnya dan Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu khususnya dalam melaksanakan Pengurusan Hutan Secara Berkekalan bagi memenuhi kriteria Pensijilan Hutan Asli MC&I.

DSC01972