soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenblueredSeminar Ekspedisi Saintifik Kepelbagaian Biologi Hutan Gunung Tebu, Terengganu

Seminar Ekspedisi Saintifik Kepelbagaian Biologi Hutan Gunung Tebu, Terengganu akan diadakan di Permai Hotel, Kuala Terengganu pada 10 – 12 Spetember 2013. Seminar ini membincangkan hasil penemuan yang telah dikumpul untuk tujuan mendokumentasi Ekspedisi Saintifik Kepelbagaian Biologi yang telah diadakan pada 8 – 13 Julai 2012.