soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenblueredSEMINAR EKSPEDISI SAINTIFIK KEPELBAGAIAN BIOLOGI HUTAN GUNUNG TEBU, TERENGGANU

gunung tebu

Seminar Ekspedisi Saintifik Kepelbagaian Biologi Hutan Gunung Tebu, Terengganu akan diadakan di Permai Hotel, Kuala Terengganu pada 10 – 12 Spetember 2013. Seminar ini membincangkan hasil penemuan yang telah dikumpul untuk tujuan mendokumentasi Ekspedisi Saintifik Kepelbagaian Biologi yang telah diadakan pada 8 – 13 Julai 2012.