soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

AUDIT PEMANTAUAN PENSIJILAN PENGURUSAN HUTAN MC&I (HUTAN ASLI)

forest

Audit Pemantauan Pensijilan Pengurusan Hutan MC&I (Hutan Asli) bagi FMU Terengganu akan dijalankan pada 2 -5 September 2013 oleh SGS (M) Sdn. Bhd. Standard MC&I (Hutan Asli) ini berdasarkan kepada beberapa Prinsip, Indikator, Aktiviti dan Verifiers dan penting untuk pengekalan sumber hutan di bawah amalan Pengurusan Hutan Secara Berkekalan.