faqengJPNT | contactusJPNT| complaintsformJPNT| sitemapJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

Notis Pemberitahuan-Kadar Premium

PELANGGAN YANG DIHORMATI,

Berdasarkan kepada Seksyen 63 Akta Perhutanan Negara 1984

SUKACITA DIMAKLUMKAN BAHAWA BAGI LESEN YANG TELAH TAMAT TEMPOH 1 TAHUN 6 BULAN, 100% PREMIUM AKAN DIKENAKAN KEPADA BAKI KAWASAN YANG BELUM DIKERJAKAN MANAKALA BAGI KAWASAN GANTIAN PREMIUM (3+1) BAYARAN PREMIUM RM3,700.00/HA BAGI BAKI KAWASAN DIKENAKAN.

KADAR INI AKAN BERKUATKUASA MULAI 1 MAC 2014

                                                                                                                                ARAHAN

PENGARAH PERHUTANAN NEGERI

TERENGGANU

                                                                                                                 TARIKH       : 06 MAC 2014