soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

Program Penanaman Pokok Bersama Masyarakat

Kuala Berang:  21 April 2014. Satu program Penanaman Pokok Bersama Masyarakat- Bertemakan Sentuhan Hijau yang bertempat di Kampung Sungai Berua, Kuala Berang Terengganu telah dilaksanakan dengan jayanya. 

Program ini bertujuan untuk memupuk semangat pemeliharaan dan pemuliharaan hutan, isu, cabaran dan input-input terkini bagi membantu kejayaan pelaksanaan program pemuliharan hutan negara yang lebih berkesan. Tuan Pengarah Perhutanan Negeri Terengganu telah berbesar hati merasmikan masjlis tersebut.  Turut hadir bersama dalam program penggambaran  NTV7 ini adalah Pengarah Jabatan Hal Ehwal Orang Asli.