faqengJPNT | contactusJPNT| complaintsformJPNT| sitemapJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

Notis Pemberitahuan Penangguhan Kenaikan Kadar Royalti Hasil Hutan

PELANGGAN YANG DIHORMATI,

SUKACITA DIMAKLUMKAN BAHAWA KERAJAAN NEGERI TELAH BERSETUJU  UNTUK MENANGGUHKAN KENAIKAN KADAR ROYALTI KE ATAS HASIL HUTAN SEHINGGA 31 DISEMBER 2014.

KENAIKAN KADAR ROYALTI INI AKAN BERKUATKUASA MULAI 1 JANUARI 2015.

SEHUBUNGAN DENGAN ITU, SILA TUAN MENGAMBIL LANGKAH YANG PERLU BAGI MENGHADAPI KENAIKAN KADAR ROYALTI TERSEBUT.


ARAHAN
PENGARAH PERHUTANAN NEGERI
TERENGGANU

TARIKH    : 25 MEI 2014