soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenblueredPenangguhan Taklimat Mengenai Pindaan Skim Perkhidmatan Penolong Pemelihara Hutan, Renjer Hutan, Pengawas Hutan, Pembantu Operasi Dan Pembantu Awam

Adalah dimaklumkan bahawa Sesi Taklimat mengenai Pindaan Skim Perkhidmatan Penolong Pemelihara Hutan, Renjer Hutan, Pengawas Hutan, Pembantu Operasi Dan Pembantu Awam yang telah ditetapkan pada 27 Ogos 2014 ditangguhkan pada satu tarikh yang akan diberitahu kelak.