soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

Notis Penutupan Aktiviti Gunung Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu

NOTIS PENUTUPAN AKTIVITI GUNUNG JABATAN PERHUTANAN NEGERI TERENGGANU


Pada 1 November sehingga 31 Januari setiap tahun , sebarang aktiviti yang melibatkan pendakian gunung di semua Hutan Lipur Negeri Terengganu adalah tidak dibenarkan berikutan musim tengkujuh. Pihak Jabatan Perhutanan tidak bertanggungjawab keatas pendakian yang dibuat tanpa kebenaran.