soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

Pengumuman Sebutharga Bagi Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Di Hutan Lipur Negeri Terengganu

SEBUTHARGA PHNT/HL/6/2015, PHNT/HL/7/2015, PHNT/HL/8/2015, PHNT/HL/9/2015 BAGI PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI HUTAN LIPUR NEGERI TERENGGANU

JABATAN PERHUTANAN NEGERI TERENGGANU

 

KENYATAAN SEBUTHARGA

 

 

  1. 1.Sebutharga adalah dipelawa daripada Syarikat Bumiputera / Kontraktor Bumiputra yang telah berdaftar dengan Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu DAN Kementerian Kewangan Malaysia DAN Kementerian Dalam Negeri di bawah Kepala dan Sub-Kepala bidang yang berkaitan dengan pendaftaran masih sah laku tempohnya.

 

NOMBOR SEBUT

HARGA

PERKARA

KOD BIDANG

TARIKH LAWATAN TAPAK

TARIKH

TUTUP

 

PHNT/HL/6/2015

 

Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Di Hutan Lipur Sekayu

 

Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Malaysia Di Bawah Bidang 220801

 

 

18/11/2014

 

Pukul 2.00 petang di Hutan Lipur Sekayu

 

 

26/11/2014

Sebelum Jam 12.00 Tengahari. (Dokumen Yang Dihantar Lewat Tidak Akan Dilayan)

 

 

PHNT/HL/7/2015

 

Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Di Hutan Lipur   Lata Belatan

 

 

 

 

 

 

Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Malaysia Di Bawah Bidang 220801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/11/2014

 

Pukul 2.00 petang di Hutan Lipur Lata Belatan

 

 

 

 

 

 

27/11/2014

Sebelum Jam 12.00 Tengahari. (Dokumen Yang Dihantar Lewat Tidak Akan Dilayan)

 

PHNT/HL/8/2015

 

Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Di Hutan Lata Tembakah

 

 

PHNT/HL/9/2015

 

Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Di Hutan Lipur Chemerong

 

Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan Malaysia Di Bawah Bidang 220801

 

 

20/11/2014

 

Pukul 2.00 petang di Hutan Lipur

Chemerong

 

28/11/2014

Sebelum Jam 12.00 Tengahari. (Dokumen Yang Dihantar Lewat Tidak Akan Dilayan)

 

2.Maklumat iklan sebutharga berkenaan boleh didapati melalui laman web Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu seperti berikut: http://trgforestry.terengganu.gov.my/ dan klik di ruangan menu tender/sebutharga.

 

  1. 3.Dokumen sebutharga bernilai RM 50.00 hanya akan dijual kepada Syarikat Bumiputera / kontraktor yang hadir ke lawatan tapak sahaja. Pembelian dokumen menggunakan wang pos semasa atas nama Pengarah Perhutanan Negeri Terengganu.

 

  1. 4.Dokumen sebutharga hanya akan dijual kepada kontraktor atau wakil yang hadir taklimat. Wakil kontraktor hendaklah mengemukakan surat lantikan wakil yang asal semasa hadir ke taklimat.

 

  1. 5.Syarikat Bumiputera / Kontraktor yang hadir dikehendaki untuk membawa salinan asal dan fotostat Surat Akuan Pendaftaran Kontraktor oleh Kementerian Kewangan Malaysia, Kementerian Dalam Negeri dan sijil-sijil yang berkaitan.

 

  1. 6.Dokumen sebutharga yang telah lengkap diisi hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermetri dan ditulis bilangan Sebutharga serta tajuk Sebutharga di bahagian atas sebelah kiri, dihantar atau diposkan berdaftar dan sampai ke alamat berikut:-

 

 

PETI SEBUTHARGA

Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu

Tingkat 8, Wisma Negeri,

20200 Kuala Terengganu

 

 

  1. 7.Kerajaan tidak terikat dengan mana-mana sebut harga yang paling rendah atau mana-mana sebut harga.

 

  1. 8.Tarikh iklan: 05 November 2014

 

 

 

 

 

 

PENGARAH PERHUTANAN NEGERI TERENGGANU