faqengJPNT | contactusJPNT| complaintsformJPNT| sitemapJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

Notis Pemberitahuan Kenaikan Kadar Royalti 1 Januari 2015

Pelanggan Yang Dihormati

 

Sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) BIL. Ke-35/2013 pada 27 Disember 2013 melalui surat UPEN.TR.100/03/03-(4) telah bersetuju meluluskan kenaikan kadar royalti dan fee pelbagai ke atas pengeluaran hasil utama hutan di Negeri Terengganu.

Melalui Mesyuarat Lembaga Mengambil Hasil Hutan Bil. 1/2014 pada 19 Disember 2014, kenaikan kadar royalti ini akan berkuatkuasa serta merta pada 1 Januari 2015.

Arahan

Pengarah Perhutanan Negeri Terengganu

Tarikh : 21 Disember 2014