faqengJPNT | contactusJPNT| complaintsformJPNT| sitemapJPNT

  • Bahasa Lain

greenblueredPengumuman Perubahan Capaian URL Sistem-Sistem JPSM

 

Adalah dimaklumkan Bahagian Pengurusan Maklumat IPJPSM telah melaksanakan migrasi server pada tahun 2014 dan siap dilaksanakan pada bulan Disember 2014. Sehubungan itu, terdapat pengemaskinian dan perubahan capaian URL kepada sistem - sistem JPSM berdasarkan setting terkini server-server tersebut. Berikut disenaraikan URL terkini bagi sistem-sistem yang terlibat:

 

BIL

Sistem

URL Lama

URL Baru

1

Electronic Forest Genetic Resources Information System (E-FORGRIS)

 

simp.forestry.gov.my/eforgris

 

eforgris.forestry.gov.my

 

2

Sistem Maklumat Lesen (SML)

 

simp.forestry.gov.my/lesen

 

sml.forestry.gov.my

 

3

Sistem Maklumat Petak Contoh Kekal (e-PCK)

 

simp.forestry.gov.my/epck

 

epck.forestry.gov.my

 

4

Sistem Electronic For Logging (E-Forlog)

 

simp.forestry.gov.my/eforlog

eforlog.forestry.gov.my

 

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini, Tuan / Puan boleh merujuk kepada Cik Mutia Anggerek bt Jusoh (ext: 452) atau Puan Noriswani bt Za'aldin (ext: 637) di Bahagian Pengurusan Maklumat, IPJPSM.

Sekian, terima kasih.