faqengJPNT | contactusJPNT| complaintsformJPNT| sitemapJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

Notis Pemberitahuan Denda Lewat Menjelaskan Bayaran Premium

Pelanggan Yang Dihormati

Sukacita dimaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Terengganu telah meluluskan kenaikan fee pelbagai ke atas pengeluaran hasil utama hutan di Negeri Terengganu berkuatkuasa mulai 1 Jun 2014. Mengikut kadar baru yang berkuatkuasa, kegagalan menjelaskan bayaran premium dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh surat bayaran premium dikeluarkan akan dikenakan denda 50% daripada deposit lesen. Sila tuan-tuan maklum mengenai perkara ini bagi mengelakan dikenakan dikenakan denda.

Arahan

Pengarah Perhutanan Negeri Terengganu

Tarikh : 1 Januari 2015