soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

Rombongan Lawatan Jabatan Perhutanan Negeri Perak

Pada 25 Ogos 2015 (Selasa), Jabatan Perhutanan Negeri Perak telah datang melawat ibu pejabat Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu. Rombongan seramai 15 kakitangan yang terdiri daripada bahagian pentadbiran dan kewangan. Rombongan diketuai oleh Puan Wan Aishah Binti Wan Baharuddin, Penolong Pengarah(Pentadbiran&Kewangan). Fokus lawatan adalah untuk melihat sistem fail dan sistem hasil.

lawatperak1 700x500

lawatperak2 700x500

lawatperak3 700x500

lawatperak4 700x500

lawatperak5 700x500

lawatperak6 700x500