soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

Makluman Alamat Emel Rasmi Baharu

Sukacita dimaklumkan bahawa pentadbiran Unit Pengurusan Maklumat Negeri (UPMN) telah mewujudkan alamat emel baharu bagi ibu pejabat dan pejabat daerah sebagaimana berikut :

NAMA

ALAMAT EMEL LAMA

ALAMAT EMEL BARU

Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu

phnt@forestry.terengganu.gov.my

phnt@terengganu.gov.my

Pejabat Hutan Daerah Terengganu Utara

phdtu@forestry.terengganu.gov.my

phdtu@terengganu.gov.my

Pejabat Hutan Daerah Terengganu Barat

phdtb@forestry.terengganu.gov.my

phdtb@terengganu.gov.my

Pejabat Hutan Daerah Terengganu Selatan

phdts@forestry.terengganu.gov.my

phdts@terengganu.gov.my

Bermula bulan Oktober 2015, Tuan/Puan hendaklah menggunakan alamat emel rasmi baharu bagi sebarang penghantaran maklumat dan urusan. Alamat emel lama akan ditutup pada 1 Januari 2016. Tujuan pelaksanaan ini adalah untuk menyelaraskan akaun-akaun emel Kerajaan Negeri Terengganu disamping memudahkan pengurusan perkhidmatan sistem emel.