soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenblueredProgram “Kacau Sure” Anjuran Persatuan Kebajikan Dan Sukan (PERSUKAT) JPNT

Pada 8 November 2015 (Ahad), Persatuan Kebajikan Dan Sukan (PERSUKAT) Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu telah mengadakan program “Kacau Sure”. Program tersebut diadakan di Perkarangan Pejabat Hutan Daerah Terengganu Barat. Turut serta dalam program ini ialah ahli PERSUKAT di bahagian ibu pejabat, Pejabat Hutan Daerah Terengganu Utara, Pejabat Hutan Daerah Terengganu Barat dan Pejabat Hutan Daerah Terengganu Selatan. Program ini dapat mengeratkan silaturrahim diantara Ahli PERSUKAT.

program ks1

program ks2

program ks3

program ks4