soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenblueredBengkel Kemajuan Pembangunan Projek T-ifms

Pada 12 Januari 2016 (Selasa), Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu telah mengadakan “Bengkel Kemajuan Pembangunan Projek T-ifms bertempat di Hutan Lipur Sekayu. Tujuan bengkel diadakan ialah untuk memberi latihan pengguna Sistem Pre-f dan Sistem Tanda pokok di lapangan. Kakitangan telah diberi pendedahan menggunakan tablet mobile untuk memasukkan data Pre-F dan Tanda Pokok di lapangan. Pasukan perunding dari Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM) yang diketuai oleh Dr. Othman bin Mohd memberi latihan dan tunjuk ajar kepada kakitangan Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu.

Bengkel T-ifms1

Bengkel T-ifms2

Bengkel T-ifms3

Bengkel T-ifms4