soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenblueredKursus Garis Panduan Jalan Hutan

Pada 22 Februari 2016 hingga 24 Februari 2016, Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu telah mengadakan “Kursus Garis Panduan Jalan Hutan”. Kursus tersebut telah diadakan di Hutan Lipur Sekayu dan Hutan Simpan Rasau Kertih. Peserta kursus terdiri daripada kakitangan pakaian seragam, kontraktor dan KPKKT.

Kursus Jalan Hutan 1

Kursus Jalan Hutan 2

Kursus Jalan Hutan 3