soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenblueredKursus Mensurasi Hutan Dan Ukuran Tanah

Pada 29 Februari 2016 hingga 3 Mac 2016, Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu telah mengadakan “Kursus Mensurasi Hutan Dan Ukuran Tanah”. Kursus tersebut telah diadakan di Pusat Latihan Perhutanan Chalok. Peserta kursus terdiri daripada kakitangan pakaian seragam dan kontraktor.

Kursus Mensurasi1

Kursus Mensurasi2

Kursus Mensurasi3

Kursus Mensurasi4