soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

Ketua Pegawai Maklumat

Ketua Pegawai Maklumat ( CIO )

MUHD HAFNI A SARAJI 840310025329 100x90

Nama         : En. Muhamad Hafni Bin Ahmad Saraji

Jawatan     : Penolong Pengarah (Perancangan Dan Pengurusan Hutan)

Emel          : hafni[at]forestry[dot]gov[dot]my

No. Telefon : 609-627 4130

Faks           : 609-623 6552