soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenblueredKursus Pengecaman Isi Kayu Dan Pengecaman Kayu Balak

Pada 18 Jun 2016 hingga 20 Jun 2016, Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu telah mengadakan “Kursus Pengecaman Isi Kayu Dan Pengecaman Kayu Balak”. Kursus tersebut telah diadakan di Pusat Latihan Perhutanan Chalok dan disertai oleh kakitangan pakaian seragam. Peserta kursus dapat mempelajari teknik-teknik pengecaman isi kayu dan kayu balak.

KursusPengecamanKayuBalak1

KursusPengecamanKayuBalak2

KursusPengecamanKayuBalak3

KursusPengecamanKayuBalak4

KursusPengecamanKayuBalak5