soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenblueredKursus Pemahaman Persijilan Pengurusan Hutan (MC&I) Hutan Asli

Pada 5 September 2016 hingga 7 September 2016, Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu telah mengadakan “Kursus Pemahaman Persijilan Pengurusan Hutan (MC&I) Hutan Asli”. Kursus tersebut telah diadakan di Bilik Kuliah Pejabat Agama Kemaman dan disertai oleh pegawai dan kakitangan pakaian seragam Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu. Peserta kursus diberi pendedahan berkaitan pemahaman dan prinsip bagi Persijilan Pengurusan Hutan (MC&I) Hutan Asli.

KursusMCI 1

KursusMCI 2

KursusMCI 3

KursusMCI 5