soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenblueredPelaksanaan Audit Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008

Pada 6 dan 7 Disember 2016, Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu telah mengadakan Pelaksanaan Audit Pensijilan Semula Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2008 Jabatan Perhutanan Negeri Terengganuoleh AJA EQS Certification (M) Sdn Bhd. Pasukan audit telah diketuai oleh Pn. Sharifah Aishah.

Audit 1

Audit 2

Audit 3