1Akses
  • Bahasa Lain

greenblueredCatuan Tebangan Tahunan (CTT)

Berikut merupakan maklumat Catuan Tebangan Tahunan :

Tahun RMKKawasan Tebangan (Ha)
CTT (Ha/Tahun)
RMK 926,1505,230
RMK 1025,2655,053
RMK 1131,9406,388