soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

Sumber Peruntukan Kewangan

Berikut merupakan sumber peruntukan yang diperolehi oleh Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu :

1. Peruntukan Mengurus (B29)

2. Peruntukan Pembangunan Negeri (P29)

3. Tabung Amanah Kumpulan Wang Pembangunan Hutan (KWPH)

4. Kerajaan Persekutuan- Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar dan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia

5. Tabung Amanah Wang LEVI Eksport Kayu-kayan

 

Catatan :

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kutipan hasil Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu, sila hubungi Penolong Akauntan, Bahagian Hasil : 09-6274133