faqengJPNT | contactusJPNT| complaintsformJPNT| sitemapJPNT

  • Bahasa Lain

greenblueredProgram / Development of Forest ​​Project

{gspeech style=1 language=ms}

BilProgram
1Inventori Hutan Sebelum Tebangan (Pre-F)
2Penandaan Pokok
3Hutan Lipur Sekayu
4Hutan Lipur Lata Tembakah
5Cuci Sempadan HSK SDA
6Hutan Lipur Lata Belatan
7Pemulihan Kompleks Batu Enam
8Rawatan Ladang Karas
9Hutan Lipur Chemerong
10Pengukuran Halus Sempadan Luar HSK
11Pemulihan Pusat Latihan Perhutanan Setiu
12Hutan Lipur Air Menderu
13Pemulihan Bangunan dan Infrastuktur
14Pembaikian Pej. Renj dan BPJH
15Kepelbagaian Hayat
16Rimba Bandar Bukit Bauk

{/gspeech}