soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenblueredMakluman Sijil Pendaftaran Kontraktor Dan Kerja-Kerja Pembangunan Hutan Yang Tidak Dituntut

Untuk makluman YBhg. Dato’/ Tuan/Puan terdapat Sijil Pendaftaran Kontraktor Dan Kerja-Kerja Pembangunan Hutan Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu Yang Tidak Dituntut sehingga Oktober 2017. Sila klik Disini bagi mengetahui maklumat lanjut berkenaan Senarai Sijil Pendaftaran Kontraktor Dan Kerja-Kerja Pembangunan Hutan yang tidak dituntut. Sijil-sijil tersebut boleh dituntut di Bahagian Pembangunan Hutan Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu.