soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

Majlis Sambutan Hari Raya Peringkat Wisma Negeri Terengganu 1439 H/2018

Majlis Sambutan Hari Raya Peringkat Wisma Negeri 1439H / 2018 yang melibatkan 8 jabatan iaitu Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu, Jabatan Kerja Raya Terengganu, Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Bekalan Air, Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Terengganu, Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa, dan Jabatan Pertanian Negeri Terengganu  yang telah diadakan pada 26 Jun 2018 (Selasa). Turut serta meraikan majlis ini, Menteri Besar Terengganu, Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar serta isteri.

MajlisJamuanRaya 1

MajlisJamuanRaya 2

MajlisJamuanRaya 3

MajlisJamuanRaya 4