soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenblueredMakluman Pemberitahuan Penutupan Hutan-Hutan Lipur Dan Laluan Pendakian Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu

Untuk makluman Yang Berhormat Dato’/Tuan/Puan, Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu ingin memaklumkan bahawa semua hutan-hutan lipur dan laluan pendakian di dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di bawah pentadbiran Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu akan ditutup kepada pengunjung awam mulai 1 November 2019 sehingga 28 Februari 2020. Hal ini adalah sebagai langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku ekoran musim tengkujuh dan risiko kepala air.

Sekian, Terima Kasih.