faqengJPNT | contactusJPNT| complaintsformJPNT| sitemapJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

Mohon Pengumpulan Data Rakyat Terengganu Yang Berminat Mengikuti Kursus Sijil Perhutanan

Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu sedang mengumpulkan data bagi rakyat Negeri Terengganu yang berkelayakan dan berminat untuk mengikuti Kursus Sijil Perhutanan Pengawas Hutan di Institusi Latihan Perhutanan (FORTRAIN). Untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan kelayakan kursus tersebut, boleh menghubungi Bahagian Latihan Perhutanan atau FORTRAIN di talian telefon 03-6277 0856/ 03-6277 0847/ 03-6277 8741/ 03-6274 0572. Bagi tujuan pengumpulan data juga, Tuan/Puan boleh menghantar maklumat diri seperti Nama, No. Kad Pengenalan, Alamat terkini, No. telefon dan juga pekerjaan semasa/ sebelumnya ke email : phnt@terengganu.gov.my atau berhubung terus dengan Puan Sakinah@Saadah Binti Endut, Bahagian Pentadbiran : 09-6274120

Sekian, Terima Kasih.