soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TAHUN 2021

Bil.No. SebuthargaKeteranganTarikh TutupMuat Turun
1.

PHNT/SH/14/2021

Tawaran Sebutharga Pelupusan Aset Alih Kerajaan

21 Januari 2021 (Isnin)
pada atau sebelum jam 12.00 tengahari

 

Iklan Sebut hargaLampiran Maklumat Sebutharga
2.

PHNT/SH/16/2021

Tawaran Sebutharga Perkhidmatan Membekal, Mengukur dan Menghantar Kasut Bagi Kakitangan Beruniform di Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu

27 Januari 2021 (Rabu)
pada atau sebelum jam 12.00 tengahari

 

Iklan Sebut harga

 

Bil.No. SebuthargaKeteranganTarikh Dan Tempat TaklimatTarikh Dan Tempat Lawatan TapakTarikh TutupMuat Turun
1.

PHNT/SH/20/2021

Kerja-Kerja  Mencuci  dan  Menanda  Sempadan
Luar  Hutan  Simpan  Bukit  Labohan  dan   Kuala
Paka, Sepanjang 41.80 Kilometer dan Menyedia
serta Memasang Papan Tanda Besar HSK dan
Kerja-Kerja yang Berkaitan.

18 Januari 2021 (Isnin) 9.00 pagi

Tempat :

Dewan Besar,
Pejabat Hutan Daerah
Terengganu Utara
Batu Enam

-

25 Januari 2021 (Isnin)

12.00 tengahari

 

Muat Turun
2.

PHNT/SH/18/2021

Kerja-Kerja  Mencuci  dan  Menanda  Sempadan
Luar  Hutan  Simpan  Bukit  Panjang  dan  Rasau
Kerteh, Sepanjang 30.10 Kilometer dan Menyedia
serta Memasang Papan Tanda Besar HSK dan
Kerja-Kerja yang Berkaitan.

18 Januari 2021 (Isnin) 9.00 pagi

Tempat :

Dewan Besar,
Pejabat Hutan Daerah
Terengganu Utara
Batu Enam

-

25 Januari 2021 (Isnin)

12.00 tengahari


 

Muat Turun
3.

PHNT/SH/07/2021

 

Kerja-Kerja  Mencuci  dan  Menanda  Sempadan
Luar Hutan Simpan Pasir Raja, Sepanjang 38.70 Kilometer dan Menyedia serta Memasang Papan Tanda Besar HSK dan Kerja-Kerja yang Berkaitan.

 

18 Januari 2021 (Isnin) 9.00 pagi

Tempat :

Dewan Besar,
Pejabat Hutan Daerah
Terengganu Utara
Batu Enam

-

25 Januari 2021 (Isnin)

12.00 tengahari


 

Muat Turun
4.

PHNT/SH/15/2021

 

Kerja-Kerja    Mencuci    dan  Menanda  Sempadan
Luar  Hutan    Simpan    Besul,  Sepanjang  33.00 Kilometer dan Menyedia serta Memasang Papan Tanda Besar HSK dan Kerja-Kerja yang Berkaitan.

 

18 Januari 2021 (Isnin) 9.00 pagi

Tempat :

Dewan Besar,
Pejabat Hutan Daerah
Terengganu Utara
Batu Enam

-

25 Januari 2021 (Isnin)

12.00 tengahari


 

Muat Turun
5.

PHNT/SH/17/2021

 

Kerja-Kerja  Mencuci  dan  Menanda  Sempadan
Luar Hutan Simpan Bukit Bauk, Sepanjang 30.80 Kilometer dan Menyedia serta Memasang Papan Tanda Besar HSK dan Kerja-Kerja yang Berkaitan.

 

18 Januari 2021 (Isnin) 9.00 pagi

Tempat :

Dewan Besar,
Pejabat Hutan Daerah
Terengganu
Utara, Batu Enam

-
25 Januari 2021 (Isnin)

12.00 tengahari


 

Muat Turun
6.

PHNT/SH/01/2021

 

Kerja-Kerja  Mencuci  dan  Menanda  Sempadan
Luar Hutan Simpan Jerangau, Sepanjang 33.70 Kilometer dan Menyedia serta Memasang Papan Tanda Besar HSK dan Kerja-Kerja yang Berkaitan.

 

18 Januari 2021 (Isnin) 9.00 pagi

Tempat :

Dewan Besar,
Pejabat Hutan Daerah
Terengganu
Utara, Batu Enam


-


25 Januari 2021 (Isnin)

12.00 tengahari


 

Muat Turun
7.

PHNT/SH/19/2021

Kerja-Kerja  Mencuci  dan  Menanda  Sempadan
Luar Hutan Simpan Gunung Tebu dan Pelagat,
Sepanjang 32.15 Kilometer dan Menyedia serta
Memasang Papan Tanda Besar HSK dan Kerja-
Kerja yang Berkaitan.

18 Januari 2021 (Isnin) 9.00 pagi

Tempat :

Dewan Besar,
Pejabat Hutan Daerah
Terengganu
Utara, Batu Enam

-
25 Januari 2021 (Isnin)

12.00 tengahari


 

Muat Turun
8.

PHNT/SH/09/2021


Kerja-kerja Inventori Hutan Selepas Tebangan (Post-F) bagi Kompartmen 28 Hutan Simpan Pelagat seluas 136 ha, Kompartmen 24A Hutan Simpan Pelagat seluas 212.62 ha, Kompartmen 1 Hutan Simpan Bukit Mual seluas 74 ha dan Kompartmen 32 Hutan Simpan Hulu Setiu seluas 81 ha, Daerah Hutan Terengganu Utara dengan jumlah keluasan keseluruhan 503.62 ha.

19 Januari 2021 (Selasa) 9.30 pagi

Tempat :

Dewan Besar,
Pejabat Hutan Daerah
Terengganu
Utara, Batu Enam

-
26 Januari 2021 (Selasa)

12.00 tengahari


 

Muat Turun
9.

PHNT/SH/10/2021

Kerja-kerja Inventori Hutan Selepas Tebangan (Post-F) bagi Kompartmen 122 Hutan Simpan Pasir Raja seluas 122 ha, Kompartmen 175 Hutan Simpan Tembat seluas 105 ha, Kompartmen 21 Hutan Simpan Hulu Telemong seluas 115 ha dan Kompartmen 23 Hutan Simpan Hulu Telemong seluas 136 ha, Daerah Hutan Terengganu Barat dengan jumlah keluasan keseluruhan 478 ha.

19 Januari 2021 (Selasa) 9.45 pagi

Tempat :

Dewan Besar,
Pejabat Hutan Daerah
Terengganu
Utara, Batu Enam

-
26 Januari 2021 (Selasa)

12.00 tengahari


 

Muat Turun
10.

PHNT/SH/11/2021

Kerja-kerja Inventori Hutan Selepas Tebangan (Post-F) bagi Kompartmen 27A Hutan Simpan Rasau Kerteh seluas 122 ha, Kompartmen 29A Hutan Simpan Rasau Kerteh seluas 59 ha, Kompartmen 2 Hutan Simpan Jemalang seluas 127 ha dan Kompartmen 2B Hutan Simpan Bukit Bandi seluas 67 ha, Daerah Hutan Terengganu Selatan dengan jumlah keluasan keseluruhan 375 ha.

19 Januari 2021 (Selasa) 10.00 pagi

Tempat :

Dewan Besar,
Pejabat Hutan Daerah
Terengganu
Utara, Batu Enam

-
25 Januari 2021 (Isnin)

12.00 tengahari


 

Muat Turun