faqengJPNT | contactusJPNT| complaintsformJPNT| sitemapJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

NOTIS MAKLUMAN PEMBUKAAN TAMAN EKO RIMBA DAN KEBENARAN PERMIT BAGI AKTIVITI DALAM KAWASAN HUTAN SIMPANAN KEKAL

NOTIS MAKLUMAN PEMBUKAAN HUTAN TAMAN EKO RIMBA :

1.NOTIS PEMBUKAAN TAMAN EKO RIMBA

NOTIS MAKLUMAN PEMBUKAAN AKTIVITI REKREASI LASAK DALAM KAWASAN HUTAN SIMPANAN KEKAL :

Dimaklumkan aktiviti rekreasi lasak (Motorcross, ATV, Mountain Bike) di dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Negeri Terengganu akan DIBUKA kepada pengunjung awam mulai 24 September 2021. Hanya aktiviti rekreasi lasak secara harian sahaja dibenarkan.

Pengunjung awam yang melaksanakan aktiviti rekreasi lasak perlu memohon Permit Memasuki Hutan Simpanan Kekal dengan Pejabat Hutan Daerah sekurang-kurangnya dua (2) minggu sebelum tarikh aktiviti rekreasi lasak.

Had Daya Tampung bagi aktiviti rekreasi lasak ini akan ditentukan berdasarkan kepada permohonan dengan mengambil kira kawasan HSK yang akan dilaksanakan aktiviti.

Semua aktiviti adalah tertakluk kepada SOP yang ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN).

ARAHAN :
PENGARAH PERHUTANAN NEGERI
JABATAN PERHUTANAN NEGERI TERENGGANU

NOTIS MAKLUMAN PEMBUKAAN LALUAN PENDAKIAN DALAM KAWASAN HUTAN SIMPANAN KEKAL :

3.NOTIS PEMBUKAAN LALUAN PENDAKIAN DALAM KAWASAN HUTAN SIMPANAN KEKAL

Bagi mengetahui maklumat lanjut SOP, sila klik :SOP Pembukaan Taman Eko Rimba dan KeTSA PPN Fasa 3- SOP EkoPelancongan