faqengJPNT | contactusJPNT| complaintsformJPNT| sitemapJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

Circular

* Note : Only Available in Malay version.

 

2020
Pekeliling KPPSM Bil 27 Tahun 2020 - PKP Bil 27 2020 Proses Kerja Tanaman Kawasan Lapang Secara JabatanKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 26 Tahun 2020 - PKP Bil 26 2020 Proses Kerja Tanaman Mengaya Secara KotrakKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 25 Tahun 2020 - PKP Bil 25 2020 Proses Kerja Tanaman Mengaya Secara JabatanKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 24 Tahun 2020 - PKP Bil 24 2020 Proses Kerja Inventori Post-F Secara KontrakKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 23 Tahun 2020 - PKP Bil 23 2020 Proses Kerja Inventori Post-F Secara Jabatan dan Penentuan Rawatan SilvikulturKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 22 Tahun 2020 - PKP Bil 22 2020 Proses Kerja nTaksiran Cukai di Balai Pemeriksa HutanKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 21 Tahun 2020 - PKP Bil 21 Proses Kerja Laporan Penutup Pengusahasilan HSK, Tanah Kerajaan dan Tanah MilikKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 20 Tahun 2020 - PKP Bil 20 Proses Kerja Pemantauan Kemajuan Penghasilan HSK, Tanak Kerajaaan da Tanah MilikKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 19 Tahun 2020 - PKP Bil 19 Proses Kerja Inventori Pre-F Secara Kontrak (Sebutharga) dan Penentuan Had Batas TebanganKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 18 Tahun 2020 - PKP Bil 18 2020 Proses Kerja Inventori Pre-F Oleh Pelesen Secara Kontrak dan Penentuan Had Batas TebanganKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 17 Tahun 2020 - PKP Bil 17 2020 Proses Kerja Inventori Pre-F Secara Jabatan dan Penentuan Had Batas TebanganKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 16 Tahun 2020 - PKP Bil 16 2020 Proses Kerja Penandaan Pokok Secara Kontrak (Sebutharga)Klik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 15 Tahun 2020 - PKP Bil 15 2020 Proses Kerja Penandaan Pokok Oleh Pelesen Secara KontrakKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 14 Tahun 2020 - PKP Bil 14 2020 Proses Kerja Penandaan Pokok Secara JabatanKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 13 Tahun 2020 - PKP Bil 13 2020 Proses Kerja Penandaan Sempadan Kerja Kontrak atau Jurukur BerlesenKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 12 Tahun 2020 - PKP Bil 12 2020 Proses Kerja Penandaan Sempadan Secara JabatanKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 11 Tahun 2020 - PKP Bil 11 2020 Proses Kerja Permohonan Hasil Utama Hutan dari HSK dan Tanah KerajaanKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 10 Tahun 2020 - PKP Bil 10 2020 Proses Kerja Permohonan Pindah Hasil Utama Hutan dari Tanah MilikKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 9 Tahun 2020 - PKP Bil 9 2020 Proses Kerja Permohonan Hasil Kecil Hutan dari HSK dan Tanah KerajaanKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 8 Tahun 2020 - PKP Bil 8 2020 Proses Kerja Penetapan dan Pemantauan CTTKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 7 Tahun 2020 - Garis Panduan Pengurusan Pembukaan Semula Kursus Sijil Perhutanan Renjer Hutan (SPRH) Dan Sijil Perhutanan Pengawas Hutan (SPPH) Jabatan Perhutanan Semenanjung MalaysiaKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 6 Tahun 2020 - Garis Panduan Pelaksanaan Peperiksaan Jabatan Perhutanan Semenanjung MalaysiaKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 5 Tahun 2020 - Garis Panduan Pelaksanaan Pelan Operasi Latihan (POL) Anjuran Jabatan Perhutanan Semenanjung MalaysiaKlik Sini
2018
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2018 - Panduan Penyediaan Rancangan Pengurusan Hutan Paya Gambut Bagi Negeri-Negeri Di Semenanjung Malaysia
Klik Sini
 Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2018 - Sukatan Peperiksaan Khas Untuk Pembantu Operasi Dan Pembantu Awam Memasuki Skim Perkhidmatan Pengawas Hutan Gred G19 Di Jabatan Perhutanan Semenanjung MalaysiaKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 3 Tahun 2018 - Polisi Perkongsian Dan Penyebaran Maklumat Data Geospatial Jabatan Perhutanan Semenanjung MalaysiaKlik Sini
2016
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2016 - Panduan Amalan Baik Hutan (Good Forest Practices) Untuk Pengusahasilan Kayu Kayan Tanah KerajaanKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 4 Tahun 2016 - Panduan Pengkompaunan Kesalahan Industri Berasas Kayu Di Semenanjung MalaysiaKlik Sini
2015
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2015 - Panduan Penyediaan Papan Tanda dan Plet Sempadan Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung MalaysiaKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kawasan Hutan Tadahan Air dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung MalaysiaKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 3 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan Pengurusan Kawasan Hutan Bagi Maksud-Maksud Persekutuan (HMP) dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung MalaysiaKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 4 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan Pengurusan Kawasan Hutan Tebus-Guna Tanah dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung MalaysiaKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 5 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan Pengurusan Kawasan Hutan Perlindungan Tanah dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung MalaysiaKlik Sini
2014
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2014 - Polisi Perkongsian dan Penyebaran Maklumat Geospatial JPSMKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2014 - Tatacara Pengurusan Aduan Awam Jabatan Perhutanan Semenanjung MalaysiaKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 3 Tahun 2014 - Peraturan Memotong Akar/ Pepanjat (CL) Dan Pemusnahan BertamKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 5 Tahun 2014 - Penetapan Kelebaran Zon Penampan Mengikut Fungsi Hutan Simpanan Kekal (HSK)Klik Sini
2013
Pekeliling KPPSM Bil 8 Tahun 2013 - Tatacara Pengurusan dan Pengendalian Tukul Tanda Jabatan Perhutanan Negeri
Semenanjung Malaysia
Klik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 7 Tahun 2013 - Polisi E-mel JPSM Klik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 6 Tahun 2013 - Panduan Penubuhan Hutan Pelajaran Klik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 5 Tahun 2013 - Panduan Penubuhan Hutan Perlindungan Hidupan Liar Klik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 3 Tahun 2013 - Penjenisan Kilang Papan &
Kilang Kerja Kayu/Perabot & Syarat - Syarat Pembinaannya
Klik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2013 - Garis Panduan Menentukan Kawasan Tanah Kerajaan Yang Sesuai Diwartakan Sebagai
Hutan Simpanan Kekal
Klik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2013 - Panduan Penubuhan dan Penyelenggaraan Hutan Simpan Dara Klik Sini
2011
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2011 - Panduan Pengendalian Kertas SiasatanKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2011 - Prosedur Pengeluaran Kayu Hutan Berkuantiti Kecil dan
Kayu Pokok Tanaman Buah-Buahan /Pertanian Dari Kawasan Tanah Bermilik Dan Kayu Dari Pokok Tepi Jalan / lebuhraya dan Dalam Kawasan Taman
Klik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2011 - Garis Panduan Pelesenan Pengusahasilan Dan Pemprosesan Kayu Karas / Gaharu Di Semenanjung MalaysiaKlik Sini
2009
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2009 - Garis Panduan Tatacara Pendaftaran Penggunaan
Gergaji Berantai Dalam Kawasan Lesen Pengusahasilan Hutan
Klik Sini
1996
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 1996 - Peraturan Menggelang Pokok dan Memotong Akar / Pepanjat (GCL)Klik Sini