faqengJPNT | contactusJPNT| complaintsformJPNT| sitemapJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

Circular

* Note : Only Available in Malay version.

2016
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2016 - Panduan Amalan Baik Hutan (Good Forest Practices) Untuk Pengusahasilan Kayu Kayan Tanah KerajaanKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 4 Tahun 2016 - Panduan Pengkompaunan Kesalahan Industri Berasas Kayu Di Semenanjung MalaysiaKlik Sini
2015
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2015 - Panduan Penyediaan Papan Tanda dan Plet Sempadan Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung MalaysiaKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kawasan Hutan Tadahan Air dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung MalaysiaKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 3 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan Pengurusan Kawasan Hutan Bagi Maksud-Maksud Persekutuan (HMP) dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung MalaysiaKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 4 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan Pengurusan Kawasan Hutan Tebus-Guna Tanah dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung MalaysiaKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 5 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan Pengurusan Kawasan Hutan Perlindungan Tanah dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung MalaysiaKlik Sini
2014
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2014 - Polisi Perkongsian dan Penyebaran Maklumat Geospatial JPSMKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2014 - Tatacara Pengurusan Aduan Awam Jabatan Perhutanan Semenanjung MalaysiaKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 3 Tahun 2014 - Peraturan Memotong Akar/ Pepanjat (CL) Dan Pemusnahan BertamKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 5 Tahun 2014 - Penetapan Kelebaran Zon Penampan Mengikut Fungsi Hutan Simpanan Kekal (HSK)Klik Sini
2013
Pekeliling KPPSM Bil 8 Tahun 2013 - Tatacara Pengurusan dan Pengendalian Tukul Tanda Jabatan Perhutanan Negeri
Semenanjung Malaysia
Klik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 7 Tahun 2013 - Polisi E-mel JPSM Klik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 6 Tahun 2013 - Panduan Penubuhan Hutan Pelajaran Klik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 5 Tahun 2013 - Panduan Penubuhan Hutan Perlindungan Hidupan Liar Klik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 3 Tahun 2013 - Penjenisan Kilang Papan &
Kilang Kerja Kayu/Perabot & Syarat - Syarat Pembinaannya
Klik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2013 - Garis Panduan Menentukan Kawasan Tanah Kerajaan Yang Sesuai Diwartakan Sebagai
Hutan Simpanan Kekal
Klik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2013 - Panduan Penubuhan dan Penyelenggaraan Hutan Simpan Dara Klik Sini
2011
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2011 - Panduan Pengendalian Kertas SiasatanKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2011 - Prosedur Pengeluaran Kayu Hutan Berkuantiti Kecil dan
Kayu Pokok Tanaman Buah-Buahan /Pertanian Dari Kawasan Tanah Bermilik Dan Kayu Dari Pokok Tepi Jalan / lebuhraya dan Dalam Kawasan Taman
Klik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2011 - Garis Panduan Pelesenan Pengusahasilan Dan Pemprosesan Kayu Karas / Gaharu Di Semenanjung MalaysiaKlik Sini
2009
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2009 - Garis Panduan Tatacara Pendaftaran Penggunaan
Gergaji Berantai Dalam Kawasan Lesen Pengusahasilan Hutan
Klik Sini
1996
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 1996 - Peraturan Menggelang Pokok dan Memotong Akar / Pepanjat (GCL)Klik Sini