1Akses
  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian

APLIKASI DALAM TALIAN (INTERNET)

Aplikasi Dalam Talian (Internet)Bilangan Transaksi
Kemudahan dan Utiliti Awam - Borang Maklumbalas - Laman Web Rasmi JPNT
 JANFEBMACAPRMEIJUNJULAIOGOSSEPTOKTNOVDISJUMLAH
2019
2 1
 2 4 21      12
2018
 31
 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 14
2017
 1 0 0 0 00
 1 1 3 1 1 0 8
2016
0
 1 4 2 2 1 4 3 4 0 1 1 23
2015
0
 0 1 0 0 0 3 2 2 2 2 1 13

 

 APLIKASI DALAM TALIAN (INTRANET)

Aplikasi Dalam Talian (Intranet)Bilangan Transaksi
Tahun2019 JANFEBMACAPRMEIJUNJULAIOGOSSEPTOKTNOVDIS
SMLP
1100
344
166635 200 126    
FMRS
215200 210
195 181124  
SiP
206 180244355 203 83  

 

Aplikasi Dalam Talian (Intranet)Bilangan Transaksi
Tahun2018 JANFEBMACAPRMEIJUNJULAIOGOSSEPTOKTNOVDIS
SMLP
265
 185
 21061 186 67 225 283211 181 39150
FMRS
275431 416
350 372243 212 251 228157215 197
SiP
303 260 210 276 326 136318 207270167 106217

 

Aplikasi Dalam Talian (Intranet)Bilangan Transaksi
Tahun2017 JANFEBMACAPRMEIJUNJULAIOGOSSEPTOKTNOVDIS
SMLP
15
20
 18 25 31 45 32 7042 54
 21838
FMRS
 222 326 237
 210 201 189 120 149 220 150 231 157
SML
8
8
 5 9 4 5 7 9 5 11 6 8
E-FORLOG
 9 5 4 5 8 49 35 14 6 5
SiP
810363
 245 280 180 198 341 266 210 350 402 433

 

*Sumber data dari Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia