1Akses
  • Bahasa Lain

greenblueredStatistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian

APLIKASI DALAM TALIAN (INTERNET)

Aplikasi Dalam Talian (Internet)Bilangan Transaksi
Kemudahan dan Utiliti Awam - Borang Maklumbalas - Laman Web Rasmi JPNT
 JANFEBMACAPRMEIJUNJULAIOGOSSEPTOKTNOVDISJUMLAH
2018
 3            3
2017
 1 0 0 0 00
 1 1 3 1 1 0 8
2016
0
 1 4 2 2 1 4 3 4 0 1 1 23
2015
0
 0 1 0 0 0 3 2 2 2 2 1 13

 

Aplikasi Dalam Talian (Internet)Bilangan Transaksi
Kemudahan dan Utiliti Awam - Borang Aduan - Laman Web Rasmi JPNT JANFEBMACAPRMEIJUNJULAIOGOSSEPTOKTNOVDISJUMLAH
2018
 0          0
2017
 10
 2 0 1 1 0 01 0 0 06
2016
0
 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 6
2015
0
 0 1 0  0 0 3 1 0 0 0 0 5

 APLIKASI DALAM TALIAN (INTRANET)

Aplikasi Dalam Talian (Intranet)Bilangan Transaksi
Tahun2017 JANFEBMACAPRMEIJUNJULAIOGOSSEPTOKTNOVDIS
SMLP
15
20
 18 25 31 45 32 7042 54
 21838
FMRS
 222 326 237
 210 201 189 120 149 220 150 231 157
SML
8
8
 5 9 4 5 7 9 5 11 6 8
E-FORLOG
 9 5 4 5 8 49 35 14 6 5
SiP
810363
 245 280 180 198 341 266 210 350 402 433

 

Aplikasi Dalam Talian (Intranet)Bilangan Transaksi
Tahun2016 JANFEBMACAPRMEIJUNJULAIOGOSSEPTOKTNOVDIS
SMLP
190
87 95 57 56 48 67 55 90403539
FMRS
150
 96 78 102 195 174 87 88 95 125 151158
SML
25
17
 28 25 35 35 12 32 30 25 20 23
E-FORLOG
5
17
 15 21 30 51 6 45 35 15 21 25
SiP
70
 543 455 320 245 211 238 350 300 11097100

*Sumber data dari Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia