1Akses
  • Bahasa Lain

greenbluered



Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian

APLIKASI DALAM TALIAN (INTERNET)

Aplikasi Dalam Talian (Internet)Bilangan Transaksi
Kemudahan dan Utiliti Awam - Borang Maklumbalas - Laman Web Rasmi JPNT
 JANFEBMACAPRMEIJUNJULAIOGOSSEPTOKTNOVDISJUMLAH
2018
 31
 8 0         12
2017
 1 0 0 0 00
 1 1 3 1 1 0 8
2016
0
 1 4 2 2 1 4 3 4 0 1 1 23
2015
0
 0 1 0 0 0 3 2 2 2 2 1 13

 

Aplikasi Dalam Talian (Internet)Bilangan Transaksi
Kemudahan dan Utiliti Awam - Borang Aduan - Laman Web Rasmi JPNT JANFEBMACAPRMEIJUNJULAIOGOSSEPTOKTNOVDISJUMLAH
2018
 00
 0 0       0
2017
 10
 2 0 1 1 0 01 0 0 06
2016
0
 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 6
2015
0
 0 1 0  0 0 3 1 0 0 0 0 5

 APLIKASI DALAM TALIAN (INTRANET)

Aplikasi Dalam Talian (Intranet)Bilangan Transaksi
Tahun2018 JANFEBMACAPRMEIJUNJULAIOGOSSEPTOKTNOVDIS
SMLP
265
 185
 21061     
FMRS
275431 416
350     
SiP
303 260 210 276    

 

Aplikasi Dalam Talian (Intranet)Bilangan Transaksi
Tahun2017 JANFEBMACAPRMEIJUNJULAIOGOSSEPTOKTNOVDIS
SMLP
15
20
 18 25 31 45 32 7042 54
 21838
FMRS
 222 326 237
 210 201 189 120 149 220 150 231 157
SML
8
8
 5 9 4 5 7 9 5 11 6 8
E-FORLOG
 9 5 4 5 8 49 35 14 6 5
SiP
810363
 245 280 180 198 341 266 210 350 402 433

 

*Sumber data dari Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia