soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

Statistik Transaksi Perkhidmatan Atas Talian

APLIKASI DALAM TALIAN (INTERNET)

Aplikasi Dalam Talian (Internet)Bilangan Transaksi
Kemudahan dan Utiliti Awam - Borang Maklumbalas - Laman Web Rasmi JPNT
 JANFEBMACAPRMEIJUNJULAIOGOSSEPTOKTNOVDISJUMLAH
2020
00
 0 0 1 3 0 1 1  6
2019
2 1
 2 4 21 0 1 2 1 1118
2018
 31
 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 14
2017
 1 0 0 0 00
 1 1 3 1 1 0 8
2016
0
 1 4 2 2 1 4 3 4 0 1 1 23

 

 APLIKASI DALAM TALIAN (INTRANET)

Aplikasi Dalam Talian (Intranet)Bilangan Transaksi
Tahun - 2020 JANFEBMACAPRMEIJUNJULAIOGOSSEPTOKTNOVDIS
SMLP
299
588
35025 91 103214224  
eGP
112157 79
21 3743 8891 
SiP
13919518533 98 111244 189

 

 APLIKASI DALAM TALIAN (INTRANET)

Aplikasi Dalam Talian (Intranet)Bilangan Transaksi
Tahun2019 JANFEBMACAPRMEIJUNJULAIOGOSSEPTOKTNOVDIS
SMLP
1100
344
166635 200 126827 395122 938 4861
eGP
302252 187
175 12398 153163 11815211298
SiP
206 180244355 203 83145 119187146 143133

 

Aplikasi Dalam Talian (Intranet)Bilangan Transaksi
Tahun2018 JANFEBMACAPRMEIJUNJULAIOGOSSEPTOKTNOVDIS
SMLP
265
 185
 21061 186 67 225 283211 181 39150
FMRS
275431 416
350 372243 212 251 228157215 197
SiP
303 260 210 276 326 136318 207270167 106217

 

Aplikasi Dalam Talian (Intranet)Bilangan Transaksi
Tahun2017 JANFEBMACAPRMEIJUNJULAIOGOSSEPTOKTNOVDIS
SMLP
15
20
 18 25 31 45 32 7042 54
 21838
FMRS
 222 326 237
 210 201 189 120 149 220 150 231 157
SML
8
8
 5 9 4 5 7 9 5 11 6 8
E-FORLOG
 9 5 4 5 8 49 35 14 6 5
SiP
810363
 245 280 180 198 341 266 210 350 402 433

 

*Sumber data dari Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia