faqengJPNT | contactusJPNT| complaintsformJPNT| sitemapJPNT

 • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

Ringkasan Kesalahan Hutan

{gspeech style=1 language=ms}

Seksyen

Keterangan Seksyen

Denda

15

Mengambil hasil-hasil hutan daripada HSK & TK tanpa kebenaran

Tidak melebihi RM 500,000 dan penjara tidak kurang daripada satu tahun tetapi tidak melebihi 20 tahun.

25 (2)

Tidak mematuhi Notis Borang 2

Tidak melebihi RM 50,000 dan atau penJara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya dan denda selanjutnya tidak lebih RM 1,000 tiap hari/sebahagian hari kesalahan berterusan.

32 (1)

Menduduki/menjalankan sebarang aktiviti dalam HSK tanpa kebenaran

Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya

40 (1)

Memindah hasil hutan tanpa LP dari kawasan:

 • Tanah berimilik
 • Tanah Lesen Pendudukan sementara
 • Lombong
 • Rizab

Tidak melebihi RM 500,000 dan penjara tidak kurang daripada satu tahun tetapi tidak melebihi 20 tahun.

47 (1) & (4)

Memasuki Hutan Tertutup tanpa kebenaran

Tidak melebihi RM 10,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya.

50 (4)

Mengguna jalan hutan tanpa permit jalan

Tidak melebihi RM 10,000

66 (4)

Tidak mematuhi arahan PPN di bawah sek. 66 (1) (2) & (3) -penentuan tempat pengukuran hasil hutan

Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya

67 (2)

Tidak mematuhi arahan PPN di bawah sek. 67 (1) - penentuan tempat pengukuran hasil hutan melalui LP

Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya

68 (4)

 • Memiliki, menjaga/ mengawal apa-apa hasil hutan tanpa pas pemindah
 • Enggan menyerahkan Pas Pemindah untuk pemeriksaan
 • Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya
 • Tidak melebihi RM 10,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya.

69 (3)

 • Operator loji penukaran tidak memiliki pas pemindah dan rekod pengukuran yang sedang ditukar/ berada di dalam kawasan loji
 • Enggan menyerahkan Pas Pemindah dan rekod ukuran untuk pemeriksaan
 • Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya
 • Tidak melebihi RM 10,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau k edua-duanya.

81 (1)

Perbuatan dilarang dalam HSK:

 • melepaskan ternakan/ membenarkan ternakan meragut
 • menebang, memotong, menggelang, menanda, menutuh/menoreh mana mana pokok; atau merosakkan dengan api atau memindahkan mana mana pokok atau kayu
 • menyebabkan apa-apa kerosakkan semasa menebang/memotong/ mengheret pokok/kayu
 • mencari, mengambil, mendedahkan kepada apa-apa proses pengilangan/memindah apa-apa hasil hutan atau mineral
 • membersih/membajak tanah untuk tanaman atau maksud lain
 • menggunakan bahan beracun, atau dinamit atau bahan letupan lain di dalam sungai atau tasik bagi maksud
 • menangkap ikan; atau memburu, menembak, menangkap ikan atau memasang jerat atau menjebak
 • menceroboh dengan apa jua cara yang sebelum ini tidak dilarangi dalam seksyen ini
 • -
 • Tidak melebihi RM 10,000
 • Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya
 • Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya
 • Tidak melebihi RM 10,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya.
 • Tidak melebihi RM 10,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-dua nya.
 • Tidak melebihi RM 10,000 atau penJara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya.
 • Tidak melebihi RM 10,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya.

81(1)

Larangan membakar dalam HSK

Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya

83

Membuang sampah sarap secara mengganggu

Tidak melebihi RM 10,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya.

84

Memiliki, menjaga / mengawal hasil hutan secara menyalahi undang- undang

Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya

85

Bawa masuk hasil hutan daripada lain negeri tanpa pas pemindah

Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya< /span>

86

Melancung/mencacat/ memiliki alat bagi melancung, tanda pada pokok dan kayu dan mengubah tanda sempadan

Tidak lebih RM 500,000 dan penjara tidak kurang daripada satu tahun tetapi tidak melebihi 20 tahun. Tidak boleh di kompaun.

87

Panalti am - Kesalahan yang tidak disebutkan penaltinya secara khusus di bawah Akta Perhutanan Negara 1984

Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya

87

Kesalahan di bawah Kaedah-Kaedah Hutan Negeri

Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya

92(3)

Enggan memberi kerjasama Ruj. sek. 92 (2)

Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya

93(2)

Mengusik, memindah, merosak atau memusnahkan barang-barang yang disita

Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya

96(2)

Menghalang pegawai hutan untuk memasuki atau memeriksa loji penukaran

Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya

97(2)

Enggan mematuhi larangan Seksyen 97 (1) larangan pengambilan hasil hutan atas sebab silvikultur dan lain-lain

Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-d uanya

98(2)

Tidak mematuhi larangan Seksyen 98 (1)

Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya

100

Memberi maklumat palsu

Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya

107

Salah guna kuasa

Tidak melebihi RM 50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya

{/gspeech}