soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

Lawatan Berilmu ke Petronas Penapisan (Terengganu) Sdn. Bhd.

{gspeech style=1 language=ms}

DSC00749 Pada 14 April 2013, Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu telah mengadakan Lawatan Berilmu ke Petronas Penapisan (Terengganu) Sdn. Bhd., Kompleks Perindustrian Petroleum Kerteh, Dungun, Terengganu. Lawatan ini diketuai oleh Y.Bhg. Pengarah Perhutanan Negeri Terengganu, Tuan Haji Azmi bin Nordin dan diiringi oleh 40 orang kakitangan Jabatan Perhutanan Negeri. Lawatan ini bertujuan untuk memberi pendedahan mengenai Persekitaran Selamat dan Sihat (HSE) untuk menjalankan kerja-kerja di lapangan. Adalah diharap lawatan seperti ini dapat meningkatkan tahap kesedaran kakitangan JPNT mengenai kepentingan dalam mengutamakan keselamatan dan kesihatan persekitaran tempat bekerja.

{/gspeech}