faqengJPNT | contactusJPNT| complaintsformJPNT| sitemapJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

Malaysian Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management (MC&I SFM)

Malaysian Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management (MC&I SFM)

Standard yang akan menggantikan MC&I (Hutan Asli) adalah Malaysian Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management (MC&I SFM). Standard ini menggantikan MC&I (Hutan Asli) dan MC&I Ladang Hutan.v2 sebagai standard yang akan digunakan untuk pensijilan pengurusan hutan bagi hutan asli dan ladang hutan di Malaysia.

Sila klik muat turun untuk keterangan terperinci bekaitan dokumen Malaysian Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management (MC&I SFM)