soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered


Display #
Title Modified DateHits
Borang Aduan/Pertanyaan/Tuntutan19 September 2022300
MS ISO 9001:201509 August 2022283
Pensijilan Pengurusan Hutan MC&I (SFM)14 September 2022372
Kaedah Hutan 198625 July 2022222
Senarai Spesies-spesies sangat terancam, terancam dan jarang di temui (ERT)25 October 2021915
Sijil Pengurusan Hutan (Hutan Asli) MTCC/PEFC17 March 20201925
Biodiversiti Fauna Dan Flora20 August 20175277
Impak Sosial Perhutanan14 September 20224495
Sumber Peruntukan Kewangan15 August 20174896
Catuan Tebangan Tahunan (CTT)14 November 202117895
Hutan Simpanan Hutan Dara (Virgin Jungle Reserve (VJR)) 15 August 20175067
Ringkasan Eksekutif Kajian Separuh Penggal (KSP) Rancangan Pengurusan Hutan (RPH) Negeri Terengganu 2016-202521 July 20226952
Kawasan HCVA Dan VJR24 October 20216378
Perbandingan Pre-F & Post F26 July 20229254
Hutan Lipur Rasau Kerteh28 April 20136313
Hutan Lipur Lata Payung28 April 20139130
Hutan Lipur Bukit Kesing28 April 20134595
Hutan Lipur Besul28 April 20134275
Hutan Lipur Air Menderu28 April 20138076
Malaysian Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management MC&I (SFM)24 October 20218571
Jabatan Perhutanan Negeri24 April 20134084
Pematuhan Kriteria dan Petunjuk Malaysia24 April 20133223
Aktiviti dan Pelan Tindakan Masa Hadapan24 April 20135689
Lain-lain Hutan Lipur24 April 20136161
Rimba Bandar Bukit Bauk17 January 201718039
Lata Belatan16 August 201529909
Lata Tembakah16 August 201521855
Chemerong17 January 201734779
Sekayu25 September 201823638
Pokok Perlindungan Fauna10 December 201518330