soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered


Display #
Title Modified DateHits
Borang Aduan/Pertanyaan/Tuntutan19 September 202255
MS ISO 9001:201509 August 2022120
Pensijilan Pengurusan Hutan MC&I (SFM)14 September 2022163
Kaedah Hutan 198625 July 2022110
Senarai Spesies-spesies sangat terancam, terancam dan jarang di temui (ERT)25 October 2021651
Sijil Pengurusan Hutan (Hutan Asli) MTCC/PEFC17 March 20201687
Biodiversiti Fauna Dan Flora20 August 20175042
Impak Sosial Perhutanan14 September 20224260
Sumber Peruntukan Kewangan15 August 20174672
Catuan Tebangan Tahunan (CTT)14 November 202117652
Hutan Simpanan Hutan Dara (Virgin Jungle Reserve (VJR)) 15 August 20174789
Ringkasan Eksekutif Kajian Separuh Penggal (KSP) Rancangan Pengurusan Hutan (RPH) Negeri Terengganu 2016-202521 July 20226667
Kawasan HCVA Dan VJR24 October 20216144
Perbandingan Pre-F & Post F26 July 20229061
Hutan Lipur Rasau Kerteh28 April 20136115
Hutan Lipur Lata Payung28 April 20138904
Hutan Lipur Bukit Kesing28 April 20134472
Hutan Lipur Besul28 April 20134205
Hutan Lipur Air Menderu28 April 20137782
Malaysian Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management MC&I (SFM)24 October 20218235
Jabatan Perhutanan Negeri24 April 20133991
Pematuhan Kriteria dan Petunjuk Malaysia24 April 20133103
Aktiviti dan Pelan Tindakan Masa Hadapan24 April 20135558
Lain-lain Hutan Lipur24 April 20135982
Rimba Bandar Bukit Bauk17 January 201717518
Lata Belatan16 August 201529116
Lata Tembakah16 August 201521423
Chemerong17 January 201734237
Sekayu25 September 201822914
Pokok Perlindungan Fauna10 December 201517744