faqengJPNT | contactusJPNT| complaintsformJPNT| sitemapJPNT

  • Bahasa Lain

greenblueredPengumuman

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TAHUN 2021

Bil.No. SebuthargaKeteranganTarikh TutupMuat Turun
1.

PHNT/SH/14/2021

Tawaran Sebutharga Pelupusan Aset Alih Kerajaan

21 Januari 2021 (Isnin)
pada atau sebelum jam 12.00 tengahari

 

Iklan Sebut hargaLampiran Maklumat Sebutharga
2.

PHNT/SH/16/2021

Tawaran Sebutharga Perkhidmatan Membekal, Mengukur dan Menghantar Kasut Bagi Kakitangan Beruniform di Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu

27 Januari 2021 (Rabu)
pada atau sebelum jam 12.00 tengahari

 

Iklan Sebut harga

 

Bil.No. SebuthargaKeteranganTarikh Dan Tempat TaklimatTarikh Dan Tempat Lawatan TapakTarikh TutupMuat Turun
1.

PHNT/SH/20/2021

Kerja-Kerja  Mencuci  dan  Menanda  Sempadan
Luar  Hutan  Simpan  Bukit  Labohan  dan   Kuala
Paka, Sepanjang 41.80 Kilometer dan Menyedia
serta Memasang Papan Tanda Besar HSK dan
Kerja-Kerja yang Berkaitan.

18 Januari 2021 (Isnin) 9.00 pagi

Tempat :

Dewan Besar,
Pejabat Hutan Daerah
Terengganu Utara
Batu Enam

-

25 Januari 2021 (Isnin)

12.00 tengahari

 

Muat Turun
2.

PHNT/SH/18/2021

Kerja-Kerja  Mencuci  dan  Menanda  Sempadan
Luar  Hutan  Simpan  Bukit  Panjang  dan  Rasau
Kerteh, Sepanjang 30.10 Kilometer dan Menyedia
serta Memasang Papan Tanda Besar HSK dan
Kerja-Kerja yang Berkaitan.

18 Januari 2021 (Isnin) 9.00 pagi

Tempat :

Dewan Besar,
Pejabat Hutan Daerah
Terengganu Utara
Batu Enam

-

25 Januari 2021 (Isnin)

12.00 tengahari


 

Muat Turun
3.

PHNT/SH/07/2021

 

Kerja-Kerja  Mencuci  dan  Menanda  Sempadan
Luar Hutan Simpan Pasir Raja, Sepanjang 38.70 Kilometer dan Menyedia serta Memasang Papan Tanda Besar HSK dan Kerja-Kerja yang Berkaitan.

 

18 Januari 2021 (Isnin) 9.00 pagi

Tempat :

Dewan Besar,
Pejabat Hutan Daerah
Terengganu Utara
Batu Enam

-

25 Januari 2021 (Isnin)

12.00 tengahari


 

Muat Turun
4.

PHNT/SH/15/2021

 

Kerja-Kerja    Mencuci    dan  Menanda  Sempadan
Luar  Hutan    Simpan    Besul,  Sepanjang  33.00 Kilometer dan Menyedia serta Memasang Papan Tanda Besar HSK dan Kerja-Kerja yang Berkaitan.

 

18 Januari 2021 (Isnin) 9.00 pagi

Tempat :

Dewan Besar,
Pejabat Hutan Daerah
Terengganu Utara
Batu Enam

-

25 Januari 2021 (Isnin)

12.00 tengahari


 

Muat Turun
5.

PHNT/SH/17/2021

 

Kerja-Kerja  Mencuci  dan  Menanda  Sempadan
Luar Hutan Simpan Bukit Bauk, Sepanjang 30.80 Kilometer dan Menyedia serta Memasang Papan Tanda Besar HSK dan Kerja-Kerja yang Berkaitan.

 

18 Januari 2021 (Isnin) 9.00 pagi

Tempat :

Dewan Besar,
Pejabat Hutan Daerah
Terengganu
Utara, Batu Enam

-
25 Januari 2021 (Isnin)

12.00 tengahari


 

Muat Turun
6.

PHNT/SH/01/2021

 

Kerja-Kerja  Mencuci  dan  Menanda  Sempadan
Luar Hutan Simpan Jerangau, Sepanjang 33.70 Kilometer dan Menyedia serta Memasang Papan Tanda Besar HSK dan Kerja-Kerja yang Berkaitan.

 

18 Januari 2021 (Isnin) 9.00 pagi

Tempat :

Dewan Besar,
Pejabat Hutan Daerah
Terengganu
Utara, Batu Enam


-


25 Januari 2021 (Isnin)

12.00 tengahari


 

Muat Turun
7.

PHNT/SH/19/2021

Kerja-Kerja  Mencuci  dan  Menanda  Sempadan
Luar Hutan Simpan Gunung Tebu dan Pelagat,
Sepanjang 32.15 Kilometer dan Menyedia serta
Memasang Papan Tanda Besar HSK dan Kerja-
Kerja yang Berkaitan.

18 Januari 2021 (Isnin) 9.00 pagi

Tempat :

Dewan Besar,
Pejabat Hutan Daerah
Terengganu
Utara, Batu Enam

-
25 Januari 2021 (Isnin)

12.00 tengahari


 

Muat Turun
8.

PHNT/SH/09/2021


Kerja-kerja Inventori Hutan Selepas Tebangan (Post-F) bagi Kompartmen 28 Hutan Simpan Pelagat seluas 136 ha, Kompartmen 24A Hutan Simpan Pelagat seluas 212.62 ha, Kompartmen 1 Hutan Simpan Bukit Mual seluas 74 ha dan Kompartmen 32 Hutan Simpan Hulu Setiu seluas 81 ha, Daerah Hutan Terengganu Utara dengan jumlah keluasan keseluruhan 503.62 ha.

19 Januari 2021 (Selasa) 9.30 pagi

Tempat :

Dewan Besar,
Pejabat Hutan Daerah
Terengganu
Utara, Batu Enam

-
26 Januari 2021 (Selasa)

12.00 tengahari


 

Muat Turun
9.

PHNT/SH/10/2021

Kerja-kerja Inventori Hutan Selepas Tebangan (Post-F) bagi Kompartmen 122 Hutan Simpan Pasir Raja seluas 122 ha, Kompartmen 175 Hutan Simpan Tembat seluas 105 ha, Kompartmen 21 Hutan Simpan Hulu Telemong seluas 115 ha dan Kompartmen 23 Hutan Simpan Hulu Telemong seluas 136 ha, Daerah Hutan Terengganu Barat dengan jumlah keluasan keseluruhan 478 ha.

19 Januari 2021 (Selasa) 9.45 pagi

Tempat :

Dewan Besar,
Pejabat Hutan Daerah
Terengganu
Utara, Batu Enam

-
26 Januari 2021 (Selasa)

12.00 tengahari


 

Muat Turun
10.

PHNT/SH/11/2021

Kerja-kerja Inventori Hutan Selepas Tebangan (Post-F) bagi Kompartmen 27A Hutan Simpan Rasau Kerteh seluas 122 ha, Kompartmen 29A Hutan Simpan Rasau Kerteh seluas 59 ha, Kompartmen 2 Hutan Simpan Jemalang seluas 127 ha dan Kompartmen 2B Hutan Simpan Bukit Bandi seluas 67 ha, Daerah Hutan Terengganu Selatan dengan jumlah keluasan keseluruhan 375 ha.

19 Januari 2021 (Selasa) 10.00 pagi

Tempat :

Dewan Besar,
Pejabat Hutan Daerah
Terengganu
Utara, Batu Enam

-
25 Januari 2021 (Isnin)

12.00 tengahari


 

Muat Turun

 

PEMBERITAHUAN PENUTUPAN KAWASAN TAMAN EKO-RIMBA, LALUAN PENDAKIAN DAN AKTIVITI REKREASI DI DALAM HUTAN SIMPANAN KEKAL DI BAWAH PENTADBIRAN JABATAN PERHUTANAN NEGERI TERENGGANU

Adalah dimaklumkan bahawa semua kawasan taman eko-rimba, laluan pendakian dan aktiviti-aktiviti bagi tujuan rekreasi termasuk trekking, pacuan empat roda dan sebagainya di dalam Hutan Simpanan Kekal di Negeri Terengganu akan ditutup kepada pengunjung awam mulai :

1 November 2020 Sehingga 28 Februari 2021

Hal ini adalah sebagai langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku ekoran musim tengkujuh dan risiko kepala air yang boleh membahayakan keselamatan pengunjung. Mana-mana individu yang melanggar arahan ini boleh disabitkan kesalahan dibawah Enakmen Perhutanan Negara (Penerimaan-pakai) 1986.

ARAHAN
PENGARAH PERHUTANAN NEGERI
JABATAN PERHUTANAN NEGERI TERENGGANU

MAKLUMAN KURSUS MALIM GUNUNG PERHUTANAN

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (BOMBA) memperkenalkan Kursus Malim Gunung Perhutanan di Negeri-negeri Semenanjung bagi membangunkan Model Pengurusan Kawasan Pendakian di kawasan Hutan Simpanan Kekal (HSK).

Ini berikutan terdapat berlakunya insiden kemalangan yang dilaporkan di Taman Eko Rimba dan Hutan Taman Negeri seperti kecederaan semasa menjalankan aktiviti pendakian dan laporan orang hilang, sesat atau tersasar daripada laluan denai pendakian. Maka, modul kursus ini sangat sesuai dibangunkan bagi menangani kes-kes tersebut yang akan bermula pada tahun 2021.

Selain itu, ia juga merupakan usaha JPSM untuk mendaftar setiap Malim Gunung yang terdiri daripada penduduk tempatan secara sah mengikut landasan undang-undang dan Akta Perhutanan Negara 1984 bagi melaksanakan aktiviti pendakian gunung dalam HSK di bawah JPSM.

Bagi yang berminat dan mempunyai keinginan untuk menjadi salah seorang Malim Gunung Perhutanan yang bertauliah, perkara seperti berikut perlu dipenuhi:

1. Permohonan untuk menjadi Malim Gunung Perhutanan perlu melalui permohonan surat rasmi berserta profail diri dan pengalaman kepada Pengarah Perhutanan Negeri: https://www.forestry.gov.my/my/organisasi/jabatan-perhutanan-negeri di Jabatan Perhutanan Negeri (JPN) berkaitan;
2. Setiap permohonan Malim Gunung Perhutanan dibenarkan untuk memilih berdaftar di sebuah Negeri sahaja;
3. Permohonan yang telah di senarai pendek oleh JPN serta memenuhi kriteria berdasarkan keperluan di setiap Negeri; dan
4. Menghadiri latihan dan kursus yang akan dilaksanakan di Negeri-negeri berkaitan.

Maklumat lanjut, sila hubungi Bahagian Forest Eco-Park & Hutan Taman Negeri di talian 03-26164488.

 

Kriteria asas Malim Gunung Perhutanan (MGP)

1. Berusia tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 60 tahun. Jika lebih 60 tahun perlu perakuan kesihatan.

2. Keutamaan anak negeri atau bermastautin di negeri tidak kurang 5 tahun.

3. Pemohon hanya layak memohon dan beroperasi di satu negeri sahaja.

4. Berkemahiran membaca dan menulis.

5. Mempunyai pengalaman sebagai Malim atau Guide

6. Agensi pelancongan jika memohon dicadangkan hanya layak hantar satu penyertaan sahaja

7 Keriteria tambahan ditetapkan oleh Jabatan Perhutanan Negeri (JPN).

8. Keputusan memilih dan menyenarai pendek merupakan hak mutlak Jabatan Perhutanan Negeri (JPN) berdasarkan kriteria yang Jabatan Perhutanan Negeri (JPN) tetapkan.

 

 

NOTIS PEMBUKAAN LALUAN PENDAKIAN GUNUNG (BERMALAM)

Adalah dimaklumkan berkuatkuasa pada 01 September 2020, aktiviti PENDAKIAN GUNUNG DI KAWASAN HUTAN SIMPANAN KEKAL di Negeri Terengganu yang melibatkan aktiviti bermalam adalah dibenarkan dengan satu KUMPULAN PENDAKI TIDAK MELEBIHI LIMA (5) ORANG dan disyaratkan untuk menggunakan perkhidmatan Pemandu Alam Semula Jadi (NATURE GUIDE)/ MALIM GUNUNG yang berkelayakan atau yang berdaftar dengan jabatan.

PERMOHONAN PERMIT MEMASUKI HUTAN SIMPANAN KEKAL bagi tujuan PENDAKIAN GUNUNG di Negeri Terengganu adalah disyaratkan DUA (2) MINGGU SEBELUM TARIKH PENDAKIAN.
 
Pendaki adalah tertakluk kepada pematuhan Prosedur Operasi Standard (SOP) yang dikeluarkan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu. Pihak jabatan boleh/ akan menutup laluan pendakian gunung sekiranya didapati tiada kepatuhan kepada SOP.

ARAHAN
PENGARAH PERHUTANAN NEGERI TERENGGANU

Adalah dimaklumkan berkuatkuasa pada 01 September 2020, aktiviti PENDAKIAN GUNUNG DI KAWASAN HUTAN SIMPANAN KEKAL di Negeri Terengganu yang melibatkan aktiviti bermalam adalah dibenarkan dengan satu KUMPULAN PENDAKI TIDAK MELEBIHI LIMA (5) ORANG dan disyaratkan untuk menggunakan perkhidmatan Pemandu Alam Semula Jadi (NATURE GUIDE)/ MALIM GUNUNG yang berkelayakan atau yang berdaftar dengan jabatan.

PERMOHONAN PERMIT MEMASUKI HUTAN SIMPANAN KEKAL bagi tujuan PENDAKIAN GUNUNG di Negeri Terengganu adalah disyaratkan DUA (2) MINGGU SEBELUM TARIKH PENDAKIAN.

 

Pendaki adalah tertakluk kepada pematuhan Prosedur Operasi Standard (SOP) yang dikeluarkan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu. Pihak jabatan boleh/ akan menutup laluan pendakian gunung sekiranya didapati tiada kepatuhan kepada SOP.

Lawatan Kerja Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia

Sukacita dimaklumkan bahawa Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia akan mengadakan Lawatan Kerja ke Negeri Terengganu pada 22 – 24 Ogos 2020 ini. Tujuan lawatan kerja ini adalah untuk meneliti dan melihat aktiviti pengurusan hutan yang diamalkan di Negeri Terengganu.

Bersempena dengan lawatan kerja tersebut, pejabat ini telah merancang untuk menjemput Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia selaku Tetamu Kehormat bagi dua (2) acara iaitu Majlis Perasmian Pejabat Hutan Renj Durian Mas dan Majlis Penyampaian Sijil Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu Tahun 2019 & Penyampaian Sijil Persaraan kepada para Pesara Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu Tahun 2020. 

lawatankerjaDatoKPSM 23082020 900x375

perasmianPjbtRenjDurianMas 900x375

bannerAPC Persaraan2020 900x375