faqengJPNT | contactusJPNT| complaintsformJPNT| sitemapJPNT

  • Bahasa Lain

greenblueredPengumuman

Mobile applications E-MAIL - mymail

Android and iOS users can download the mobile apps that send emails to access e-mail JPSM (@ forestry.gov.my) via a smart phone or tablet. Applications will be able to send emails to read, reply, forward and download attachments as a function of Microsoft Outlook and Webmail Research Institute.

For the record, after users sign in to the application, the download e-mail from the server to send emails to will take 1-2 days depending on the number of e-mail accounts contained in Sir / Madam.

Aplikasi Mobile MYHRMIS Cuti Dan SMS Cuti HRMIS

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah membangunkan aplikasi mobile MyHRMIS Cuti untuk kemudahan dan kegunaan penjawat awam. Aplikasi MyHRMIS Cuti dibangunkan untuk pengguna Android dan boleh dimuat turun daripada Play Store dengan membuat carian katanama ‘MyHRMIS’. Semua pengguna adalah dipohon agar mengemaskini aplikasi MyHRMIS Cuti kepada versi 1.1.5 melalui Play Store tersebut. Selain itu, pihak JPA jugak telah mewujudkan perkhidmatan SMS Cuti HRMIS untuk semakan baki cuti rehat, GCR, status cuti dan permohonan cuti rehat melalui perkhidmatan mySMS 15888.

Contoh Semakan Cuti HRMIS : JPA HRMISBKCT [No.KP]

Manual pengguna tatacara penggunaan MyHRMIS Cuti dan SMS Cuti HRMIS boleh dimuatturun di Portal Rasmi HRMIS (http://www.eghrmis.gov.my/)

Notis Pemberitahuan Denda Lewat Menjelaskan Bayaran Premium

Pelanggan Yang Dihormati

Sukacita dimaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Terengganu telah meluluskan kenaikan fee pelbagai ke atas pengeluaran hasil utama hutan di Negeri Terengganu berkuatkuasa mulai 1 Jun 2014. Mengikut kadar baru yang berkuatkuasa, kegagalan menjelaskan bayaran premium dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh surat bayaran premium dikeluarkan akan dikenakan denda 50% daripada deposit lesen. Sila tuan-tuan maklum mengenai perkara ini bagi mengelakan dikenakan dikenakan denda.

Arahan

Pengarah Perhutanan Negeri Terengganu

Tarikh : 1 Januari 2015

Pengumuman Perubahan Capaian URL Sistem-Sistem JPSM

 

Adalah dimaklumkan Bahagian Pengurusan Maklumat IPJPSM telah melaksanakan migrasi server pada tahun 2014 dan siap dilaksanakan pada bulan Disember 2014. Sehubungan itu, terdapat pengemaskinian dan perubahan capaian URL kepada sistem - sistem JPSM berdasarkan setting terkini server-server tersebut. Berikut disenaraikan URL terkini bagi sistem-sistem yang terlibat:

 

BIL

Sistem

URL Lama

URL Baru

1

Electronic Forest Genetic Resources Information System (E-FORGRIS)

 

simp.forestry.gov.my/eforgris

 

eforgris.forestry.gov.my

 

2

Sistem Maklumat Lesen (SML)

 

simp.forestry.gov.my/lesen

 

sml.forestry.gov.my

 

3

Sistem Maklumat Petak Contoh Kekal (e-PCK)

 

simp.forestry.gov.my/epck

 

epck.forestry.gov.my

 

4

Sistem Electronic For Logging (E-Forlog)

 

simp.forestry.gov.my/eforlog

eforlog.forestry.gov.my

 

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berkaitan perkara ini, Tuan / Puan boleh merujuk kepada Cik Mutia Anggerek bt Jusoh (ext: 452) atau Puan Noriswani bt Za'aldin (ext: 637) di Bahagian Pengurusan Maklumat, IPJPSM.

Sekian, terima kasih.