soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenblueredPengumuman

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TAHUN 2021

Kenyataan Tender/Sebutharga

Bil.No. SebuthargaKeteranganTaklimat Dan Lawatan TapakTarikh TutupMuat Turun
1PHNT/SH/31/2021

Kerja-kerja menggantikan bumbung sedia ada, pembaikan pagar beranda chalet, kerja-kerja memasang pagar chain link dan kerja-kerja berkaitan di Taman Eko-Rimba Lata Tembakah, Besut, Terengganu

25 Februari 2021(Khamis) 10.00 pagi

Taman Eko-Rimba Lata Tembakah, Besut, Terengganu

09 Mac 2021 (Selasa)

12.00 tengahari

Notis Pelanjutan Tarikh Tutup

Muat Turun
2.PHNT/SH/32/2021

Kerja-Kerja memasang longkang, mengecat serta kerja-kerja berkaitan di Balai Pemeriksaan Hutan Bukit Diman

24 Februari 2021 (Rabu)11.30 pagi

Balai Pemeriksaan Hutan Bukit Diman Ajil, Terengganu

09 Mac 2021 (Selasa)

12.00 tengahari

Notis Pelanjutan Tarikh Tutup

Muat Turun
3.PHNT/SH/33/2021

Kerja-Kerja mengecat, kerja kemasan siling, menaiktaraf tandas dan kerja membaiki bilik rehat vip di Pejabat Renj Kuala Berang, Hulu Terengganu, Terengganu

24 Februari 2021(Rabu)10.45 pagi

Pejabat Renj Kuala Berang, Kuala Berang, Terengganu

09 Mac 2021 (Selasa)

12.00 tengahari

Notis Pelanjutan Tarikh Tutup

Muat Turun
4.PHNT/SH/34/2021

Kerja-Kerja mengecat, menukar cermin tingkap dan menaiktaraf pagar chain link di Pejabat Renj. Tengkawang, Hulu Terengganu, Terengganu

24 Februari 2021(Rabu)9.30 pagi

Pejabat Renj Tengkawang, Kampung Tengkawang, Kuala Berang, Terengganu

 

09 Mac 2021 (Selasa)

12.00 tengahari

Notis Pelanjutan Tarikh Tutup

Muat Turun
5.PHNT/SH/39/2021

Kerja-Kerja mengecat, menaiktaraf tandas, membina satu bilik stor dan kerja-kerja berkaitan di Pejabat Renj Ajil, Kampung Tok Randok, Ajil, Terengganu

10 Mac 2021(Rabu)10.00 pagi

Pejabat Renj Ajil, Kg. Tok Randok, Ajil, Terengganu

 

21 Mac 2021 (Ahad)

12.00 tengahari

 

Muat Turun
6.PHNT/SH/40/2021

Kerja-Kerja membina satu bilik mesyuarat, garaj kereta, stor simpanan dan Dewan Makan serta kerja-kerja berkaitan di Pejabat Hutan Daerah Terengganu Barat

10 Mac 2021(Rabu)9.00 pagi

Pejabat Hutan Daerah Terengganu Barat, Ajil, Terengganu

 

21 Mac 2021 (Ahad)

12.00 tengahari

 

Muat Turun

Iklan Kenyataan Sebut harga Perkhidmatan Membekal Komputer Dan Peralatan ICT, Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu Tahun 2021

Bil.No. SebuthargaKeteranganTarikh Taklimat Atas Talian
Masa Taklimat Atas Talian
Tarikh TutupMuat Turun
1.

PHNT/SH/36/2021

Perkhidmatan Membekal Komputer Dan Peralatan ICT, Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu Tahun 2021

03 Mac 2021 (Rabu)

Untuk maklumat lanjut, Sila klik Muat Turun.

9.30 pagi - 12.30 tengahari

10 Mac 2021 (Rabu)

12.00 tengahari

Muat Turun

PEMBERITAHUAN PENUTUPAN KAWASAN TAMAN EKO-RIMBA, LALUAN PENDAKIAN DAN AKTIVITI REKREASI DI DALAM HUTAN SIMPANAN KEKAL DI BAWAH PENTADBIRAN JABATAN PERHUTANAN NEGERI TERENGGANU

Adalah dimaklumkan bahawa semua kawasan taman eko-rimba, laluan pendakian dan aktiviti-aktiviti bagi tujuan rekreasi termasuk trekking, pacuan empat roda dan sebagainya di dalam Hutan Simpanan Kekal di Negeri Terengganu akan ditutup kepada pengunjung awam mulai :

1 November 2020 Sehingga 28 Februari 2021

Hal ini adalah sebagai langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku ekoran musim tengkujuh dan risiko kepala air yang boleh membahayakan keselamatan pengunjung. Mana-mana individu yang melanggar arahan ini boleh disabitkan kesalahan dibawah Enakmen Perhutanan Negara (Penerimaan-pakai) 1986.

ARAHAN
PENGARAH PERHUTANAN NEGERI
JABATAN PERHUTANAN NEGERI TERENGGANU

MAKLUMAN KURSUS MALIM GUNUNG PERHUTANAN

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (BOMBA) memperkenalkan Kursus Malim Gunung Perhutanan di Negeri-negeri Semenanjung bagi membangunkan Model Pengurusan Kawasan Pendakian di kawasan Hutan Simpanan Kekal (HSK).

Ini berikutan terdapat berlakunya insiden kemalangan yang dilaporkan di Taman Eko Rimba dan Hutan Taman Negeri seperti kecederaan semasa menjalankan aktiviti pendakian dan laporan orang hilang, sesat atau tersasar daripada laluan denai pendakian. Maka, modul kursus ini sangat sesuai dibangunkan bagi menangani kes-kes tersebut yang akan bermula pada tahun 2021.

Selain itu, ia juga merupakan usaha JPSM untuk mendaftar setiap Malim Gunung yang terdiri daripada penduduk tempatan secara sah mengikut landasan undang-undang dan Akta Perhutanan Negara 1984 bagi melaksanakan aktiviti pendakian gunung dalam HSK di bawah JPSM.

Bagi yang berminat dan mempunyai keinginan untuk menjadi salah seorang Malim Gunung Perhutanan yang bertauliah, perkara seperti berikut perlu dipenuhi:

1. Permohonan untuk menjadi Malim Gunung Perhutanan perlu melalui permohonan surat rasmi berserta profail diri dan pengalaman kepada Pengarah Perhutanan Negeri: https://www.forestry.gov.my/my/organisasi/jabatan-perhutanan-negeri di Jabatan Perhutanan Negeri (JPN) berkaitan;
2. Setiap permohonan Malim Gunung Perhutanan dibenarkan untuk memilih berdaftar di sebuah Negeri sahaja;
3. Permohonan yang telah di senarai pendek oleh JPN serta memenuhi kriteria berdasarkan keperluan di setiap Negeri; dan
4. Menghadiri latihan dan kursus yang akan dilaksanakan di Negeri-negeri berkaitan.

Maklumat lanjut, sila hubungi Bahagian Forest Eco-Park & Hutan Taman Negeri di talian 03-26164488.

 

Kriteria asas Malim Gunung Perhutanan (MGP)

1. Berusia tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 60 tahun. Jika lebih 60 tahun perlu perakuan kesihatan.

2. Keutamaan anak negeri atau bermastautin di negeri tidak kurang 5 tahun.

3. Pemohon hanya layak memohon dan beroperasi di satu negeri sahaja.

4. Berkemahiran membaca dan menulis.

5. Mempunyai pengalaman sebagai Malim atau Guide

6. Agensi pelancongan jika memohon dicadangkan hanya layak hantar satu penyertaan sahaja

7 Keriteria tambahan ditetapkan oleh Jabatan Perhutanan Negeri (JPN).

8. Keputusan memilih dan menyenarai pendek merupakan hak mutlak Jabatan Perhutanan Negeri (JPN) berdasarkan kriteria yang Jabatan Perhutanan Negeri (JPN) tetapkan.