soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenblueredPengumuman

PEMBERITAHUAN PENUTUPAN KAWASAN TAMAN EKO-RIMBA, LALUAN PENDAKIAN DAN AKTIVITI REKREASI DI DALAM HUTAN SIMPANAN KEKAL DI BAWAH PENTADBIRAN JABATAN PERHUTANAN NEGERI TERENGGANU

Adalah dimaklumkan bahawa semua kawasan taman eko-rimba, laluan pendakian dan aktiviti-aktiviti bagi tujuan rekreasi termasuk trekking, pacuan empat roda dan sebagainya di dalam Hutan Simpanan Kekal di Negeri Terengganu akan ditutup kepada pengunjung awam mulai :

1 November 2020 Sehingga 28 Februari 2021

Hal ini adalah sebagai langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku ekoran musim tengkujuh dan risiko kepala air yang boleh membahayakan keselamatan pengunjung. Mana-mana individu yang melanggar arahan ini boleh disabitkan kesalahan dibawah Enakmen Perhutanan Negara (Penerimaan-pakai) 1986.

ARAHAN
PENGARAH PERHUTANAN NEGERI
JABATAN PERHUTANAN NEGERI TERENGGANU

 

 

 

 

MAKLUMAN KURSUS MALIM GUNUNG PERHUTANAN

Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (BOMBA) memperkenalkan Kursus Malim Gunung Perhutanan di Negeri-negeri Semenanjung bagi membangunkan Model Pengurusan Kawasan Pendakian di kawasan Hutan Simpanan Kekal (HSK).

Ini berikutan terdapat berlakunya insiden kemalangan yang dilaporkan di Taman Eko Rimba dan Hutan Taman Negeri seperti kecederaan semasa menjalankan aktiviti pendakian dan laporan orang hilang, sesat atau tersasar daripada laluan denai pendakian. Maka, modul kursus ini sangat sesuai dibangunkan bagi menangani kes-kes tersebut yang akan bermula pada tahun 2021.

Selain itu, ia juga merupakan usaha JPSM untuk mendaftar setiap Malim Gunung yang terdiri daripada penduduk tempatan secara sah mengikut landasan undang-undang dan Akta Perhutanan Negara 1984 bagi melaksanakan aktiviti pendakian gunung dalam HSK di bawah JPSM.

Bagi yang berminat dan mempunyai keinginan untuk menjadi salah seorang Malim Gunung Perhutanan yang bertauliah, perkara seperti berikut perlu dipenuhi:

1. Permohonan untuk menjadi Malim Gunung Perhutanan perlu melalui permohonan surat rasmi berserta profail diri dan pengalaman kepada Pengarah Perhutanan Negeri: https://www.forestry.gov.my/my/organisasi/jabatan-perhutanan-negeri di Jabatan Perhutanan Negeri (JPN) berkaitan;
2. Setiap permohonan Malim Gunung Perhutanan dibenarkan untuk memilih berdaftar di sebuah Negeri sahaja;
3. Permohonan yang telah di senarai pendek oleh JPN serta memenuhi kriteria berdasarkan keperluan di setiap Negeri; dan
4. Menghadiri latihan dan kursus yang akan dilaksanakan di Negeri-negeri berkaitan.

Maklumat lanjut, sila hubungi Bahagian Forest Eco-Park & Hutan Taman Negeri di talian 03-26164488.

 

Kriteria asas Malim Gunung Perhutanan (MGP)

1. Berusia tidak kurang 18 tahun dan tidak melebihi 60 tahun. Jika lebih 60 tahun perlu perakuan kesihatan.

2. Keutamaan anak negeri atau bermastautin di negeri tidak kurang 5 tahun.

3. Pemohon hanya layak memohon dan beroperasi di satu negeri sahaja.

4. Berkemahiran membaca dan menulis.

5. Mempunyai pengalaman sebagai Malim atau Guide

6. Agensi pelancongan jika memohon dicadangkan hanya layak hantar satu penyertaan sahaja

7 Keriteria tambahan ditetapkan oleh Jabatan Perhutanan Negeri (JPN).

8. Keputusan memilih dan menyenarai pendek merupakan hak mutlak Jabatan Perhutanan Negeri (JPN) berdasarkan kriteria yang Jabatan Perhutanan Negeri (JPN) tetapkan.

 

 

NOTIS PEMBUKAAN LALUAN PENDAKIAN GUNUNG (BERMALAM)

Adalah dimaklumkan berkuatkuasa pada 01 September 2020, aktiviti PENDAKIAN GUNUNG DI KAWASAN HUTAN SIMPANAN KEKAL di Negeri Terengganu yang melibatkan aktiviti bermalam adalah dibenarkan dengan satu KUMPULAN PENDAKI TIDAK MELEBIHI LIMA (5) ORANG dan disyaratkan untuk menggunakan perkhidmatan Pemandu Alam Semula Jadi (NATURE GUIDE)/ MALIM GUNUNG yang berkelayakan atau yang berdaftar dengan jabatan.

PERMOHONAN PERMIT MEMASUKI HUTAN SIMPANAN KEKAL bagi tujuan PENDAKIAN GUNUNG di Negeri Terengganu adalah disyaratkan DUA (2) MINGGU SEBELUM TARIKH PENDAKIAN.
 
Pendaki adalah tertakluk kepada pematuhan Prosedur Operasi Standard (SOP) yang dikeluarkan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu. Pihak jabatan boleh/ akan menutup laluan pendakian gunung sekiranya didapati tiada kepatuhan kepada SOP.

ARAHAN
PENGARAH PERHUTANAN NEGERI TERENGGANU

Adalah dimaklumkan berkuatkuasa pada 01 September 2020, aktiviti PENDAKIAN GUNUNG DI KAWASAN HUTAN SIMPANAN KEKAL di Negeri Terengganu yang melibatkan aktiviti bermalam adalah dibenarkan dengan satu KUMPULAN PENDAKI TIDAK MELEBIHI LIMA (5) ORANG dan disyaratkan untuk menggunakan perkhidmatan Pemandu Alam Semula Jadi (NATURE GUIDE)/ MALIM GUNUNG yang berkelayakan atau yang berdaftar dengan jabatan.

PERMOHONAN PERMIT MEMASUKI HUTAN SIMPANAN KEKAL bagi tujuan PENDAKIAN GUNUNG di Negeri Terengganu adalah disyaratkan DUA (2) MINGGU SEBELUM TARIKH PENDAKIAN.

 

Pendaki adalah tertakluk kepada pematuhan Prosedur Operasi Standard (SOP) yang dikeluarkan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu. Pihak jabatan boleh/ akan menutup laluan pendakian gunung sekiranya didapati tiada kepatuhan kepada SOP.

Lawatan Kerja Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia

Sukacita dimaklumkan bahawa Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia akan mengadakan Lawatan Kerja ke Negeri Terengganu pada 22 – 24 Ogos 2020 ini. Tujuan lawatan kerja ini adalah untuk meneliti dan melihat aktiviti pengurusan hutan yang diamalkan di Negeri Terengganu.

Bersempena dengan lawatan kerja tersebut, pejabat ini telah merancang untuk menjemput Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia selaku Tetamu Kehormat bagi dua (2) acara iaitu Majlis Perasmian Pejabat Hutan Renj Durian Mas dan Majlis Penyampaian Sijil Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu Tahun 2019 & Penyampaian Sijil Persaraan kepada para Pesara Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu Tahun 2020. 

lawatankerjaDatoKPSM 23082020 900x375

perasmianPjbtRenjDurianMas 900x375

bannerAPC Persaraan2020 900x375

Mohon Pengumpulan Data Rakyat Terengganu Yang Berminat Mengikuti Kursus Sijil Perhutanan

Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu sedang mengumpulkan data bagi rakyat Negeri Terengganu yang berkelayakan dan berminat untuk mengikuti Kursus Sijil Perhutanan Pengawas Hutan di Institusi Latihan Perhutanan (FORTRAIN). Untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan kelayakan kursus tersebut, boleh menghubungi Bahagian Latihan Perhutanan atau FORTRAIN di talian telefon 03-6277 0856/ 03-6277 0847/ 03-6277 8741/ 03-6274 0572. Bagi tujuan pengumpulan data juga, Tuan/Puan boleh menghantar maklumat diri seperti Nama, No. Kad Pengenalan, Alamat terkini, No. telefon dan juga pekerjaan semasa/ sebelumnya ke email : phnt@terengganu.gov.my atau berhubung terus dengan Puan Sakinah@Saadah Binti Endut, Bahagian Pentadbiran : 09-6274120

Sekian, Terima Kasih.