soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenblueredPengumuman

MAKLUMAN KEPUTUSAN TAWARAN SEBUTHARGA PHNT/SH/13/2022 DAN QT220000000026561

MAKLUMAN KEPUTUSAN TAWARAN SEBUTHARGA PHNT/SH/13/2022

Sukacita di maklumkan bahawa Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu telah bersetuju menerima tawaran sebutharga dari Syarikat Dee Empire Global bagi menjalankan Perkhidmatan Membekal Peralatan Kerja Luar, Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu Tahun 2022.

MAKLUMAN KEPUTUSAN TAWARAN SEBUTHARGA QT220000000026561

Sukacita di maklumkan bahawa Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu telah bersetuju menerima tawaran sebutharga dari Syarikat Aura Dimensi Global bagi menjalankan Perkhidmatan Rawatan Habitat Kawasan Rangkaian Ekologi Central Forest Spine (CFS) T-PL1 Di Hutan Simpan Tembat, Hulu Terengganu.