soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

visi&Misi JPNT

Visi Dan Misi Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu


Visi

Untuk Menjadi Sebuah Agensi Terunggul dalam Pengurusan Hutan Tropika Secara Berkekalan

Misi

Mengurus dan membangunkan Sumber hutan Secara Berkekalan serta mengoptimumkan sumbangannya kepada pembangunan sosio-ekonomi negara.