soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

Ketua Pegawai Maklumat

Ketua Pegawai Maklumat ( CIO )

PNSITI KHADIJAH

Nama         : Puan Siti Khatijah Binti Othman

Jawatan     : Penolong Pengarah (Perancangan Dan Pengurusan Hutan)

Emel          : sitikhatijah[at]forestry[dot]gov[dot]my

No. Telefon : 609-627 4153

Faks           : 609-623 6552