soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

MAKLUMAN NOTIS PEMBUKAAN TAMAN EKO-RIMBA DI DALAM HUTAN SIMPANAN KEKAL NEGERI TERENGGANU TAHUN 2023

Kawasan taman eko-rimba di dalam Hutan Simpanan Kekal di negeri Terengganu adalah dibenarkan dan dibuka semula kepada pengunjung awam mulai 15 Februari 2023

 

 

Arahan :

Pengarah Perhutanan Negeri

Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu