soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

MAKLUMAN NOTIS PEMBUKAAN AKTIVITI PENDAKIAN DI DALAM HUTAN SIMPANAN KEKAL NEGERI TERENGGANU TAHUN 2023

Aktiviti pendakian di dalam Hutan Simpanan Kekal di negeri Terengganu adalah dibenarkan dan dibuka semula kepada pengunjung awam mulai 1 Mac 2023

 

Arahan :

Pengarah Perhutanan Negeri

Jabatan Perhutanan Negeri Terengganu