faqengJPNT | contactusJPNT| complaintsformJPNT| sitemapJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

Circular

* Note : Only Available in Malay version.

 

2022
Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2022 - Garis Panduan Pembalakan Kurang Impak Di Semenanjung Malaysia (Kemaskini 2020)
Klik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2022 - Garis Panduan Pengurusan Dan Operasi Balai Pemeriksaan Hutan (BPH) Jabatan Perhutanan Semenanjung
Klik Sini
2021
Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2021 - Garis Panduan Kemasukan Pelatih Ke Institut Latihan Perhutanan (FORTRAIN), Bahagian Latihan Perhutanan (BLP), Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran (PdP) Secara Bersemuka
Klik Sini
2020
Pekeliling KPPSM Bil 27 Tahun 2020 - PKP Bil 27 2020 Proses Kerja Tanaman Kawasan Lapang Secara JabatanKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 26 Tahun 2020 - PKP Bil 26 2020 Proses Kerja Tanaman Mengaya Secara KotrakKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 25 Tahun 2020 - PKP Bil 25 2020 Proses Kerja Tanaman Mengaya Secara JabatanKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 24 Tahun 2020 - PKP Bil 24 2020 Proses Kerja Inventori Post-F Secara KontrakKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 23 Tahun 2020 - PKP Bil 23 2020 Proses Kerja Inventori Post-F Secara Jabatan dan Penentuan Rawatan SilvikulturKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 22 Tahun 2020 - PKP Bil 22 2020 Proses Kerja nTaksiran Cukai di Balai Pemeriksa HutanKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 21 Tahun 2020 - PKP Bil 21 Proses Kerja Laporan Penutup Pengusahasilan HSK, Tanah Kerajaan dan Tanah MilikKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 20 Tahun 2020 - PKP Bil 20 Proses Kerja Pemantauan Kemajuan Penghasilan HSK, Tanak Kerajaaan da Tanah MilikKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 19 Tahun 2020 - PKP Bil 19 Proses Kerja Inventori Pre-F Secara Kontrak (Sebutharga) dan Penentuan Had Batas TebanganKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 18 Tahun 2020 - PKP Bil 18 2020 Proses Kerja Inventori Pre-F Oleh Pelesen Secara Kontrak dan Penentuan Had Batas TebanganKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 17 Tahun 2020 - PKP Bil 17 2020 Proses Kerja Inventori Pre-F Secara Jabatan dan Penentuan Had Batas TebanganKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 16 Tahun 2020 - PKP Bil 16 2020 Proses Kerja Penandaan Pokok Secara Kontrak (Sebutharga)Klik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 15 Tahun 2020 - PKP Bil 15 2020 Proses Kerja Penandaan Pokok Oleh Pelesen Secara KontrakKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 14 Tahun 2020 - PKP Bil 14 2020 Proses Kerja Penandaan Pokok Secara JabatanKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 13 Tahun 2020 - PKP Bil 13 2020 Proses Kerja Penandaan Sempadan Kerja Kontrak atau Jurukur BerlesenKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 12 Tahun 2020 - PKP Bil 12 2020 Proses Kerja Penandaan Sempadan Secara JabatanKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 11 Tahun 2020 - PKP Bil 11 2020 Proses Kerja Permohonan Hasil Utama Hutan dari HSK dan Tanah KerajaanKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 10 Tahun 2020 - PKP Bil 10 2020 Proses Kerja Permohonan Pindah Hasil Utama Hutan dari Tanah MilikKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 9 Tahun 2020 - PKP Bil 9 2020 Proses Kerja Permohonan Hasil Kecil Hutan dari HSK dan Tanah KerajaanKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 8 Tahun 2020 - PKP Bil 8 2020 Proses Kerja Penetapan dan Pemantauan CTTKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 7 Tahun 2020 - Garis Panduan Pengurusan Pembukaan Semula Kursus Sijil Perhutanan Renjer Hutan (SPRH) Dan Sijil Perhutanan Pengawas Hutan (SPPH) Jabatan Perhutanan Semenanjung MalaysiaKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 6 Tahun 2020 - Garis Panduan Pelaksanaan Peperiksaan Jabatan Perhutanan Semenanjung MalaysiaKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 5 Tahun 2020 - Garis Panduan Pelaksanaan Pelan Operasi Latihan (POL) Anjuran Jabatan Perhutanan Semenanjung MalaysiaKlik Sini
2018
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2018 - Panduan Penyediaan Rancangan Pengurusan Hutan Paya Gambut Bagi Negeri-Negeri Di Semenanjung Malaysia
Klik Sini
 Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2018 - Sukatan Peperiksaan Khas Untuk Pembantu Operasi Dan Pembantu Awam Memasuki Skim Perkhidmatan Pengawas Hutan Gred G19 Di Jabatan Perhutanan Semenanjung MalaysiaKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 3 Tahun 2018 - Polisi Perkongsian Dan Penyebaran Maklumat Data Geospatial Jabatan Perhutanan Semenanjung MalaysiaKlik Sini
2016
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2016 - Panduan Amalan Baik Hutan (Good Forest Practices) Untuk Pengusahasilan Kayu Kayan Tanah KerajaanKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 4 Tahun 2016 - Panduan Pengkompaunan Kesalahan Industri Berasas Kayu Di Semenanjung MalaysiaKlik Sini
2015
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2015 - Panduan Penyediaan Papan Tanda dan Plet Sempadan Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung MalaysiaKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kawasan Hutan Tadahan Air dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung MalaysiaKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 3 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan Pengurusan Kawasan Hutan Bagi Maksud-Maksud Persekutuan (HMP) dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung MalaysiaKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 4 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan Pengurusan Kawasan Hutan Tebus-Guna Tanah dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung MalaysiaKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 5 Tahun 2015 - Panduan Penubuhan Pengurusan Kawasan Hutan Perlindungan Tanah dalam Hutan Simpanan Kekal (HSK) di Semenanjung MalaysiaKlik Sini
2014
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2014 - Polisi Perkongsian dan Penyebaran Maklumat Geospatial JPSMKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2014 - Tatacara Pengurusan Aduan Awam Jabatan Perhutanan Semenanjung MalaysiaKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 3 Tahun 2014 - Peraturan Memotong Akar/ Pepanjat (CL) Dan Pemusnahan BertamKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 5 Tahun 2014 - Penetapan Kelebaran Zon Penampan Mengikut Fungsi Hutan Simpanan Kekal (HSK)Klik Sini
2013
Pekeliling KPPSM Bil 8 Tahun 2013 - Tatacara Pengurusan dan Pengendalian Tukul Tanda Jabatan Perhutanan Negeri
Semenanjung Malaysia
Klik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 7 Tahun 2013 - Polisi E-mel JPSM Klik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 6 Tahun 2013 - Panduan Penubuhan Hutan Pelajaran Klik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 5 Tahun 2013 - Panduan Penubuhan Hutan Perlindungan Hidupan Liar Klik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 3 Tahun 2013 - Penjenisan Kilang Papan &
Kilang Kerja Kayu/Perabot & Syarat - Syarat Pembinaannya
Klik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2013 - Garis Panduan Menentukan Kawasan Tanah Kerajaan Yang Sesuai Diwartakan Sebagai
Hutan Simpanan Kekal
Klik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2013 - Panduan Penubuhan dan Penyelenggaraan Hutan Simpan Dara Klik Sini
2011
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2011 - Panduan Pengendalian Kertas SiasatanKlik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 2 Tahun 2011 - Prosedur Pengeluaran Kayu Hutan Berkuantiti Kecil dan
Kayu Pokok Tanaman Buah-Buahan /Pertanian Dari Kawasan Tanah Bermilik Dan Kayu Dari Pokok Tepi Jalan / lebuhraya dan Dalam Kawasan Taman
Klik Sini
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2011 - Garis Panduan Pelesenan Pengusahasilan Dan Pemprosesan Kayu Karas / Gaharu Di Semenanjung MalaysiaKlik Sini
2009
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 2009 - Garis Panduan Tatacara Pendaftaran Penggunaan
Gergaji Berantai Dalam Kawasan Lesen Pengusahasilan Hutan
Klik Sini
1996
Pekeliling KPPSM Bil 1 Tahun 1996 - Peraturan Menggelang Pokok dan Memotong Akar / Pepanjat (GCL)Klik Sini