soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

 • Bahasa Lain

greenblueredKesalahan Hutan

 

poster kesalahan hutan Baru

Mengikut Akta Perhutanan Negara 1984 ( Pindaan 1993)

Denda maksima RM 500,000 dan dipenjarakan tidak kurang dari 1 tahun dan tidak melebihi 20 tahun.

Seksyen 15 – Mengambil Hasil Hutan daripada Hutan SimpananKekal atau Tanah Kerajaan tanpa lesen yang sah Seksyen 40 – Memindahkan Hasil Hutan tanpa Pas Memindah daripada Tanah Berimilik, TOL, Lombong dan Tanah Rizab.

Seksyen 86 – Memalsukan atau merosakkan, atau Memiliki alat bagi tujuan pemalsuan, tanda pada pokok dan balak dan mengubah sempadan.

Denda Maksima RM 50,000 dan/atau dipenjarakan maksima 5 tahun

(Termasuk kesalahan seperti pekerjaan yang menyalahi undang-undang atau menjalankan aktiviti di dalam Hutan Simpanan Kekal; Memindahkan hasil hutan tidak pada tempat dan waktu yang ditetapkan; Mengambil atau mengutip sebarang hasil hutan termasuk rotan, buah-buahan, tumbuhan herba, mineral; dan membuang atau melupuskan sebarang bahan buangan; Larangan membakar dan menghalang pegawai dari menjalankan tugas atau enggan memberi kerjasama).

Seperti dalam Seksyen 32, 66, 67, 68, 69, 81(1)(b), 81(1)(c), 82(1), 84, 85, 87, 92, 96, 97, 98 & 100.

Denda maksima RM 10,000 dan/atau dipenjarakan maksima 3 tahun

Kesalahan termasuk memasuki Hutan Simpanan Kekal; penggunaan jalan hutan, melepaskan ternakan; membenarkan ternakan meragut. Mencari, mengambil atau memindah apa-apa hasil hutan atau mineral; membersih atau membajak tanah dengan tujuan pertanian atau maksud lain; Menggunakan bahan beracun atau bahan letupan bagi maksud menangkap ikan atau memasang jerat atau menjebak)

Seperti dalam Seksyen 47, 50(4), 81(1)(a), 81(1)(d), 81(1)(e), 81(1)(f) & 83

Untuk keterangan lanjut mengenai kesalahan hutan mengikut seksyen sila klik sini.

Akta-akta yang ada hubungan secara langsung atau tidak langsung dengan Akta Perhutanan Negara 1984.

 • Perlembagaan Persekutuan.
 • Kanun Tanah Negara (Akta 56 tahun 1965)
 • Kanun Tatacara Jenayah (Semakan 1999)(Akta 593)
 • Kanun Keseksaan (Semakan 1997)(Akta 574)
 • Akta Keterangan 1950 (Akta 56)
 • Akta Perdagangan Spesis Terancam Antarabangsa Tahun 2008 (Akta 686)
 • Akta Pembangunan Mineral 1994(Akta 525)
 • Akta Perlindungan Hidupan Liar 2010 (Akta 716)
 • Akta Perikanan 1985 (Akta 317)
 • Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 (Akta 127)