soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

Industri Berasaskan Kayu

Sila Klik Industri Berasaskan Kayu untuk mengetahui keterangan terperinci industri berasaskan kayu di negeri terengganu.

 

 

Sebarang pertanyaan mengenai perindustrian/kilang-kilang berasaskan kayu sila hubungi :

Encik Amirul Hakim bin Ash'ari  - Penolong Pengarah (Perindustrian & Pengusahasilan Hutan) di Talian 09-6274155.