soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered

´╗┐

Malaysian Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management MC&I (SFM)

Malaysian Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management MC&I (SFM)

Standard yang akan menggantikan MC&I (Hutan Asli) adalah Malaysian Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management MC&I (SFM). Standard ini menggantikan MC&I (Hutan Asli) dan MC&I Ladang Hutan.v2 sebagai standard yang akan digunakan untuk pensijilan pengurusan hutan bagi hutan asli dan ladang hutan di Malaysia.

Sila klik muat turun untuk keterangan terperinci bekaitan dokumen Malaysian Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management MC&I (SFM)