soalan lazimJPNT | hubungiJPNT| aduanJPNT| petalamanJPNT

  • Bahasa Lain

greenbluered


Display #
Title Modified DateHits
Borang Aduan/Pertanyaan/Tuntutan19 September 2022621
Maklumat Pensijilan MS ISO 9001:201526 February 2023462
Pensijilan Pengurusan Hutan MC&I (SFM)14 September 2022557
Kaedah Hutan 198625 July 2022334
Senarai Spesies-spesies sangat terancam, terancam dan jarang di temui (ERT)25 October 20211189
Sijil Pengurusan Hutan (Hutan Asli) MTCC/PEFC17 March 20202207
Biodiversiti Fauna Dan Flora20 August 20175456
Impak Sosial Perhutanan14 September 20224707
Sumber Peruntukan Kewangan15 August 20175279
Catuan Tebangan Tahunan (CTT)14 November 202118186
Hutan Simpanan Hutan Dara (Virgin Jungle Reserve (VJR)) 15 August 20175417
Ringkasan Eksekutif Kajian Separuh Penggal (KSP) Rancangan Pengurusan Hutan (RPH) Negeri Terengganu 2016-202521 July 20227261
Kawasan HCVA Dan VJR24 October 20216572
Perbandingan Pre-F & Post F26 July 20229581
Hutan Lipur Rasau Kerteh28 April 20136500
Hutan Lipur Lata Payung28 April 20139345
Hutan Lipur Bukit Kesing28 April 20134723
Hutan Lipur Besul28 April 20134358
Hutan Lipur Air Menderu28 April 20138609
Malaysian Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management MC&I (SFM)24 October 20218854
Jabatan Perhutanan Negeri24 April 20134172
Pematuhan Kriteria dan Petunjuk Malaysia24 April 20133344
Aktiviti dan Pelan Tindakan Masa Hadapan24 April 20135836
Lain-lain Hutan Lipur24 April 20136288
Rimba Bandar Bukit Bauk17 January 201718573
Lata Belatan16 August 201530663
Lata Tembakah16 August 201522334
Chemerong17 January 201735427
Sekayu25 September 201824511
Pokok Perlindungan Fauna10 December 201519060